AMFO 2024

AMFO 2024

AMFO 2024

AMFO 2024

 INFORMÁCIE K SÚŤAŽI A VÝSTAVE AMFO 2024 

52. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

pre región Košice a Košice-okolie

Centrum kultúry Košického kraja aj tento rok organizuje regionálnu súťaž amatérskej fotografie AMFO 2024. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom vzdelávania a prezentácie v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Prihlasovanie do súťaže bude elektronické cez stránku Národného osvetového centra (NOC). Systém na prihlásenie sa do súťaže pre fotografov z okresov Košice I.-IV a Košice – okolie bude otvorený od 26.2. – do 13.3.2024 na stránke https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

  • Odporúčaná téma pre 52. ročník súťaže AMFO je: TELO (téma je iba odporúčaná, nie je záväzná).
  • Súťažiaci sa prihlasuje do skupín podľa veku: autori do 15 rokov, od 15-25 rokov a nad 25 rokov.

v kategórii: samostatné fotografie, diptych, cykly a seriály, experiment.

  • Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2020 – 2024 

a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.

  • Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm.
  • Súťaž nie je určená profesionálnym fotografom ani absolventom vysokých škôl výtvarného zamerania.
  • Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, ktorý je súčasťou prihlášky. 
  • Pri prihlasovaní je potrebné vložiť fotografie aj elektronicky v JPG formáte.

Propozície súťaže sú zverejnené na stránke Národného osvetového centra Bratislava : 

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2023/10/NOC-AMFO-2024-propozicie.pdf

26.2. – 13.3. elektronické prihlasovanie do regionálnej súťaže AMFO 2024 pre autorov

pre Košice I – IV a Košice – okolie

13. – 15.3. zbieranie vytlačených fotografií v CKKK, Hrnčiarska 9, Košice (8.30 15.30)

Vytlačené fotografie je možné priniesť (ak autorom nevyhovuje termín) po dohovore aj skôr.

21.3. zasadnutie poroty, výber fotografií na regionálnu súťaž, návrh na ocenenia

10.4. – 30.4. výstava v priestoroch Átria Teologickej fakulty v Košiciach

zverejnenie výsledkov súťaže na web stránkach www.ckkk.sk

19.4. 15.00 – 16.00 rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty,

16.00 – vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ocenení autorom

Každý autor, ktorý sa zapojí do regionálnej súťaže AMFO, bude mať vystavenú minimálne 1 fotografiu príp. viac, v závislosti od počtu prihlásených autorov do súťaže, ale aj celkovej úrovne diel. Podmienkou účasti na súťaži je okrem elektronického prihlásenia aj odovzdanie vytlačených fotografií  metodikovi, ktorý organizuje dané regionálne kolo: Ing. Krisztián Zeman, Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, Košice v termíne 13.-15.3.2024.

Organizátor regionálneho kola AMFO 2024 pre Košice a Košice – okolie:

Ing. Krisztián Zeman

Centrum kultúry Košického kraja

Hrnčiarska 9, 040 01 Košice

krisztian.zeman@ckkk.sk, +421 951 821 516

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.