AMFO 2024

AMFO 2024

AMFO 2024

AMFO 2024

Ocenenia za fotografie sú rozdané

Súťažnú výstavu amatérskej fotografie Košického regiónu AMFO 2024 slávnostne otvoril dňa 18.4.2024 v priestoroch Átria Teologickej fakulty Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja. Vernisáž výstavy, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 návštevníkov, obohatilo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny z folklórneho súboru Hanička.

AMFO nie je len súťaž, ale jednou z jej priorít je podpora fotografickej komunity ako aj možnosť pre autorov prezentovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou. V neposlednom rade ponúka možnosť vzdelávania sa. Pred samotným otvorením výstavy sa uskutočnil rozborový seminár s členmi odbornej poroty určený autorom. Vytvoril sa tak priestor pre výmenu skúseností, nadobudnutia nových poznatkov, ale aj neformálnu diskusiu o fotografii. 

Záujem o fotografickú tvorbu z roka na rok rastie, čoho dôkazom je aj účasť 45 súťažiacich s celkovým počtom 251 prihlásených fotografií v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cyklus a seriál a experiment. 

Odborná porota v zložení Mgr. Michaela Eliáš, Mgr. Renáta Novotná Markovičová, Mgr. art. Róbert Kočan odporučila vystaviť  108 fotografií od 41 autorov. Zároveň navrhla oceniť tie najzaujímavejšie, ktoré postupujú do krajského kola súťaže v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 6. júna v Spišskej Novej Vsi.  

Úroveň prác autorov zapojených do regionálneho kola súťaže AMFO 2024 bola celkovo veľmi vysoká. V kategórii do 15 rokov sme mali veľmi malé množstvo fotografií. V kategórii autorov 15 – 25 rokov ich bolo podstatne viac, čo nás veľmi potešilo. Ako porota oceňujeme, že sa objavovali vo fotografiách koncepčné motívy, že účastníci súťaže nehľadali len prvoplánovo vizuálne pôsobivé námety, ale vidno, že sa snažili pretlmočiť nám cez svoje fotografie zložitejší obsah.“ povedala predsedníčka poroty Michaela Eliáš.

Oceneným autorom srdečne blahoželáme a prajeme úspechy aj v ďalších kolách súťaže.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.