AMFO 2023

AMFO 2023

AMFO 2023

AMFO 2023

INFORMÁCIE K SÚŤAŽI A VÝSTAVE AMFO 2023

51. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Centrum kultúry Košického kraja aj tento rok organizuje regionálnu súťaž amatérskej fotografie AMFO 2023. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom vzdelávania a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Prihlasovanie do súťaže bude elektronické cez stránku Národného osvetového centra (NOC). Systém na prihlásenie sa do súťaže pre fotografov z okresov Košice I.-IV a Košice – okolie bude otvorený od 10.2. – do 27.2.2023 na stránke https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

  • Odporúčaná téma pre 51. ročník súťaže AMFO je: IDENTITA. (téma je iba odporúčaná, nie je záväzná)
  • Súťažiaci sa prihlasuje do skupín podľa veku:
  • autori do 15 rokov, od15-25 rokov a nad 25 rokov

v kategórii: samostatné fotografie, diptych, cykly a seriály, experiment.

  • Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2019 – 2023

a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.

  • Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm
  • Súťaž nie je určená profesionálnym fotografom ani absolventom vysokých škôl výtvarného zamerania.
  • Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, ktorý je súčasťou prihlášky.
  • Pri prihlasovaní je potrebné vložiť fotografie aj elektronicky v JPG formáte

Propozície súťaže sú zverejnené na stránke Národného osvetového centra Bratislava, ktoré je garantom súťaže:

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-AMFO-2023-propozicie.pdf

10.2. – 27.2. elektronické prihlasovanie do regionálnej súťaže AMFO 2023

pre Košice I – IV a Košice – okolie

6.3. zasadnutie poroty, výber fotografií na regionálnu súťaž, návrh na ocenenia

22.3. vernisáž výstavy a zverejnenie výsledkov súťaže na web stránkach www.ckkk.sk

22.3.- 23.4. výstava v priestoroch Átria Teologickej fakulty v Košiciach

Virtuálna výstava na stránke organizátora www.ckkk.sk

Každý autor, ktorý sa zapojí do regionálnej súťaže AMFO, bude mať vystavenú minimálne 1 fotografiu príp. viac, v závislosti od počtu prihlásených autorov do súťaže, ale aj celkovej úrovne diel. Podmienkou účasti na súťaži je okrem elektronického prihlásenia aj odovzdanie vytlačených fotografií  metodikovi, ktorý organizuje dané regionálne kolo: Ing. Krisztián Zeman, Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, Košice v termíne 28.2.2023, 1.3.2023, 2.3.2023 (cca od 9.00 – 15.30).

Pred súťažou pripravujeme pre záujemcov FOTOKONZULTÁCIE s minuloročnou predsedníčkou poroty Mgr. Michaelou Eliáš. Konzultácia bude zameraná na rozbor  fotografií, ktoré chcú autori prihlásiť do súťaže.  Účastníci si môžu priniesť fotografie na USB (výber max 20), príp. vytlačené. V rámci programu sa autori oboznámia s propozíciami súťaže a prihlasovaním. Plánujeme  aj stretnutie s víťazom 50.ročníka AMFO Adamom Bielikom, ktorý získal Hlavnú cenu.

Termín a miesto konania Fotokonzultácie: 17.2.2022 (piatok), od 15:00 – do 18:00,  priestory fotoklubu OpenPhotoPoint, na Hlavnej 68, v Košiciach.

Účasť je potrebné potvrdiť z organizačných dôvodov do 15.2. mailom na adresu krisztian.zeman@ckkk.sk

Organizátor regionálneho kola AMFO 2023 pre Košice a Košice – okolie:

Ing. Krisztián Zeman

Centrum kultúry Košického kraja

Hrnčiarska 9, 040 01 Košice

krisztian.zeman@ckkk.sk

+421 951 821 516

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.