Aprók tánca – Tanec drobcov

Aprók tánca – Tanec drobcov

Aprók tánca – Tanec drobcov

Tanečná pedagogička  Zsófia Kupec  sa s vami roztočí, do skoku vám zahrá Sajó banda. 28. júna 2021 o 17.00  v Moldave nad Bodvou, Hlavná 52

Otvorte dvere a vstúpte do Tanečného domu pre rodiny s detičkami vo veku 3 – 7 rokov.

Po tanci si veselo zaspievame a dozvieme sa aj čo-to o hudobných nástrojoch.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Galéria obrazov

Ďalšie články:

2. ročník súťaže o Rudohorí

V rámci propagačnej  činnosti a popularizácie obcí Rudohoria a celého Rudohoria, jeho...

UMENIE V ČITÁRNI

Centrum kultúry Košického kraja a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach predstavujú...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.