Básnici vdýchli život slovám.

Básnici vdýchli život slovám.

Básnici vdýchli život slovám.

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť

Písanie básní sa pre mnohých ľudí stalo zábavnou a relaxačnou činnosťou, ktorá umožňuje uniknúť od každodenných povinností, ponoriť sa do sveta fantázie ale aj rozvíjať svoju tvorivosť a talent. 

Centrum kultúry Košického kraja organizuje v tomto roku 2. ročník súťaže Slovom a obrazomzameranej na podporu oblasti vizuálneho umenia a literárnej tvorby. Jej prvá časť, ktorej cieľom bolo zviditeľniť básnickú tvorbu autorov z Košického kraja, je úspešne  ukončená.

Odborná porota v zložení: predseda Peter Karpinský, z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, členovia Alžbeta Verešpejová, autorka viacerých kníh pre deti a Ivan Baláž, básnik a výtvarník, hodnotila 64 diel z poézie, prihlásených do súťaže od 24 autorov. Na ilustrovanie, knižné vydanie a výstavu odporučila 20 najlepších básnických diel od 10 autorov. Členovia poroty zároveň navrhli troch autorov, ktorých diela získali ocenenie TOP POÉZIA. Výsledky budú zverejnené na vernisáži interaktívnej výstavy, ktorá bude spojená s predstavením publikácie obsahujúcej ilustrované básne a jej uvedením do života. Slávnostné otvorenie s kultúrnym programom sa uskutoční 29. októbra v Košiciach, po vyhodnotení druhej časti súťaže, ktorej cieľom je ilustrovať vybrané básne. 

Zoznam autorov a ich diel vybratých na ilustrovanie :

Výtvarníci a fotografi z Košického kraja, vyberte si báseň, ktorá vás osloví a ilustrujte ju svojimi výtvarnými dielami alebo fotografiami. Zapojte sa do súťaže Slovom a obrazom.

Uzávierka je 16.9.2024 

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Umenie v čitárni / Daniel Pastucha – fotografie

Centrum kultúry Košického kraja a Verejná knižnica Jána Bocatia  (VKJB) v Košiciach...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.