Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom Medzev sú v roku 2022 vyhlasovateľmi 32. ročníka vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach?

Súťaž je určená pre jednotlivcov, záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň vedomostnej súťaže tvoria otázky z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, využitia kozmonautických prostriedkov
v astronómii.

Súťaž má trojstupňový charakter:
I.   Regionálne kolo – v Košickom kraji ho zorganizovala Hvezdáreň Medzev 30. marca 2022.
II.  Krajské kolo – organizátorom bude Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
v Michalovciach
III.  Celoslovenské kolo – organizátorom bude Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v regionálnom kole,
do celoslovenského kola postupujú súťažiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na 1., 2. a 3. mieste.

Našim mladým astronómom srdečne blahoželáme k postupu do krajského kola, želáme im jeho úspešné zvládnutie a držíme palce k postupu do celoslovenského kola.

Krajské kolo vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach” sa konalo vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach. Počas troch dní konania 26. – 28. 4. 2022 sa
v troch vekových kategóriách zúčastnilo 32 súťažiacich z okresov Košice, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves a Rožňava. Do celoštátneho kola – uskutoční sa 14. – 16. júna 2022 v Prešove a jeho organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – postúpili z každej kategórie prví traja najlepší. Všetkým postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii nášho kraja v celoštátnom kole. Za Košice a Košice-okolie postúpili na celoslovenskú súťaž:
Ján Mikloš – 1. kategória (žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ a 1. ročníkov osemročných gymnázií)
Matej Pangrác – 2. kategória (žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ a 2. – 4. ročníkov osemročných gymnázií)

V Externých odkazoch (pod textom) prinášame celkové výsledky krajského kola Čo vieš o hviezdach?

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.