Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Hvezdáreň a planetárium Medzev je od 1.1.2021 pracoviskom Centra kultúry Košického kraja

Hvezdáreň a planetárium Medzev je jediným zariadením svojho druhu v okrese Košice-okolie. Každoročne sa zapájame do aktivít ku  Dňu hvezdární a planetárií a pripravujeme zaujímavý program pre všetky vekové skupiny v rámci Dňa otvorených dverí. 

V tomto roku prispejeme len cez web, je nám ľúto, že nemôžeme prijať návštevníkov, veríme, že nám zostanú verní a stretneme sa v lepších časoch.

Pripravili sme prezentáciu pod názvom: Časová os prieskumu vesmíru v slovenskom a maďarskom jazyku, ktorú vytvoril p. T. Čabala.

V bežnej prevádzke sa snažíme prispôsobiť  časom aj jazykovými mutáciami našim návštevníkom. Návštevu našej hvezdárne je vhodné si vopred dohodnúť z kapacitných a personálnych dôvodov. Pre svojich návštevníkov máme pripravené výstavy, komentovanú prehliadku hvezdárne, prednášku v Planetárnom parku, prednášku v Planetáriu s kapacitou 20 miest, priame pozorovanie dennej a večernej oblohy, detské astronomické tvorivé dielne, prednášky na aktuálne témy a vlastné prezentácie. Na webe máme uverejnenú každý mesiac Aktuálnu viditeľnosť objektov z našej hvezdárne a celoročnú tabuľku Meteorických rojov za r. 2021. Pripravujme okresné kolo vedomostnej astronomickej súťaže: Čo vieš o hviezdach?- 31. ročník, ktorý plánujeme realizovať dištančnou formou 30.3.2021.  Program vo hvezdárni prispôsobujeme vekovej štruktúre a záujmu o astronómiu. Viac o našej činnosti na webe Centra kultúry Košického kraja.

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.