Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

550. výročie narodenia Kopernika

Dňa 25.3.2023 sa vo hvezdárni a planetáriu Medzev, opäť konal „Deň hvezdárni a planetárií“.

Na koľko je pozorovanie oblohy primárne závislé od počasia a to nám tento ročník bohužiaľ neprialo, pristúpili sme k náhradnému programu. Návštevníkov sme potešili pripravenou prehliadkou výstavy: meteoritov, “ O vesmírnom počasí“, komentovanú prehliadku budovy hvezdárne, interaktívnu výstavu “ vedeckej hračky“ – ktorú si vyskúšali všetky vekové kategórie účastníkov podujatia a preverili si tak svoje znalosti z fyziky.

Súčasťou podujatia bola prednáška v planetárnom parku, ktorú pripravil p. Čabala.

Pre detských divákov sme premietali vesmírnu rozprávku a kým nám návštevníci kládli rôzne otázky ohľadom našej hvezdárne a jej fungovaní.

Už teraz sa tešíme na „Deň hvezdární a planetárií“ na budúci rok a veríme, že nám počasie umožní aj pozorovanie oblohy.

Pracovníci hvezdárne a planetária Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.