Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

Deň hvezdární a planetárií

550. výročie narodenia Kopernika

Dňa 25.3.2023 sa vo hvezdárni a planetáriu Medzev, opäť konal „Deň hvezdárni a planetárií“.

Na koľko je pozorovanie oblohy primárne závislé od počasia a to nám tento ročník bohužiaľ neprialo, pristúpili sme k náhradnému programu. Návštevníkov sme potešili pripravenou prehliadkou výstavy: meteoritov, “ O vesmírnom počasí“, komentovanú prehliadku budovy hvezdárne, interaktívnu výstavu “ vedeckej hračky“ – ktorú si vyskúšali všetky vekové kategórie účastníkov podujatia a preverili si tak svoje znalosti z fyziky.

Súčasťou podujatia bola prednáška v planetárnom parku, ktorú pripravil p. Čabala.

Pre detských divákov sme premietali vesmírnu rozprávku a kým nám návštevníci kládli rôzne otázky ohľadom našej hvezdárne a jej fungovaní.

Už teraz sa tešíme na „Deň hvezdární a planetárií“ na budúci rok a veríme, že nám počasie umožní aj pozorovanie oblohy.

Pracovníci hvezdárne a planetária Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.