Eniki Beniki

Eniki Beniki

Eniki Beniki

Eniki Beniki

Vyhlasovateľom a odborným garantom  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov  je Národné osvetové centrum v Bratislave. Podujatie, konané každý druhý rok, prezentuje tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy. Podporuje rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšuje ich umeleckú úroveň, popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje na jej význam v komplexnej výchove. Vedie deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Krajské kolo súťaže ENIKI BENIKI sa konalo 14. mája 2022 v Kultúrnom dome Seňa. Tohtoročnej prehliadky sa zúčastnilo 13 detských kolektívov (340 účinkujúcich), ktoré sa uchádzali o postup na celoštátnu prehliadku. Tá sa bude konať v mesiaci jún vo Východnej. Odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Dana Kľučárová, PhD. a členmi Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. a Gábor Gálik, hodnotili výkony súťažiacich a po rozbore a zvážení ich výkonov, určila víťaza. Po ukončení súťaže sa konal s odbornou porotou seminár pre súťažiacich, súčasťou podujatia bola Tvorivá remeselná dielňa pre návštevníkov podujatia a Škola tanca.

V Súboroch na stiahnutie (pod textom) prinášame celkové výsledky súťaže.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria obrazov

Súbory na stiahnutie:

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.