Eniki Beniki

Eniki Beniki

Eniki Beniki

Eniki Beniki

Vyhlasovateľom a odborným garantom  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov  je Národné osvetové centrum v Bratislave. Podujatie, konané každý druhý rok, prezentuje tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy. Podporuje rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšuje ich umeleckú úroveň, popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje na jej význam v komplexnej výchove. Vedie deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Krajské kolo súťaže ENIKI BENIKI sa konalo 14. mája 2022 v Kultúrnom dome Seňa. Tohtoročnej prehliadky sa zúčastnilo 13 detských kolektívov (340 účinkujúcich), ktoré sa uchádzali o postup na celoštátnu prehliadku. Tá sa bude konať v mesiaci jún vo Východnej. Odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Dana Kľučárová, PhD. a členmi Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. a Gábor Gálik, hodnotili výkony súťažiacich a po rozbore a zvážení ich výkonov, určila víťaza. Po ukončení súťaže sa konal s odbornou porotou seminár pre súťažiacich, súčasťou podujatia bola Tvorivá remeselná dielňa pre návštevníkov podujatia a Škola tanca.

V Súboroch na stiahnutie (pod textom) prinášame celkové výsledky súťaže.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria obrazov

Súbory na stiahnutie:

Ďalšie články:

2. ročník ASTRORoadShow

Hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja je súčasťou 2. ročníka ASTRORoadShow,...

Staň sa ilustrátorom XIII

Už 13 rokov sa darí hvezdárni Medzev v spolupráci so školami v...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.