ENIKI BENIKI a ŠAFFOVA OSTROHA

ENIKI BENIKI a ŠAFFOVA OSTROHA

ENIKI BENIKI a ŠAFFOVA OSTROHA

ENIKI BENIKI a ŠAFFOVA OSTROHA

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje pre všetky folklórne talenty z celého Košického kraja deň plný folklóru a tradícií.

V sobotu 1. apríla 2023 v Kasárňach / KULTURPARK v Košiciach na Kukučínovej 2 v budove ALFA odštartujú dve krajské postupové súťaže a prehliadky:
1. Súťaž detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI, kde sa predstaví 7 kolektívov z Košického kraja: Hanička II. a Viganček z Košíc, Pavička zo Sečoviec, Zemplínik z Michaloviec, Radosť zo Spišských Vlách, Oriešok zo Smižian a Bambuchy z Gemerskej Polomy.
2. Súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA, na ktorej sa odprezentuje 22 súťažiacich, či už ako jednotlivci, alebo páry rôzneho veku.

Pre návštevníkov i účinkujúcich je pripravený pestrý program od 13:00 hod. – súťažné vystúpenia, tvorivé dielne, školy ľudového tanca s tanečnými lektormi, rozborový seminár s odbornými porotami pre vedúcich folklórnych súborov a súťažné páry. Od 20:00 hod. Tanečný dom – tanečná zábava s ľudovými hudbami pod vedením primášov Rada Kertisa a Mateja Topoľovského.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom oboch súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Víťazi súťaží budú reprezentovať Košický kraj na celoslovenských kolách v Liptovskom Mikuláši 20. – 22. mája 2023 a v Dlhom Klčove 26. – 28. mája 2023.

Tešíme sa na všetky mladé talenty a tanečnú zábavu!

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.