ENIKI BENIKI 2023

ENIKI BENIKI 2023

ENIKI BENIKI 2023

ENIKI BENIKI 2023

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Vyhodnotenie

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) pripravilo pre deti a mládež z folklórnych kolektívov regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom ENIKI BENIKI, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. 

Súťažná prehliadka pre regióny Košice a Košice-okolie sa konala 01. marca 2023 o 13.00 hod. v Kasárňach KULTURPARK na Kukučínovej 2 v Košiciach, v budove ALFA. 

Výsledky:

Zlaté pásmo s priamym postupom:     DFS HANIČKA II.              (Košice)

Zlaté pásmo s návrhom na postup:      DFS VIGANČEK                 (Košice)

Strieborné pásmo:                                DFS HANIČKA I.                (Košice)

Bronzové pásmo:                                 DFS BEĽANČEK                (Košická Belá)

Program spestrili tvorivé dielne pod vedením Evky Horváth výrobou srdiečok z pálky a škola tanca pre všetky detičky. Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na krajské kolo súťaže, ktorú pripravujeme na 01. apríla 2023 spolu s krajským kolom ŠAFFOVEJ OSTROHY – súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.