ESENCIA – FESTIVAL TRADIČNEJ KULTÚRY

ESENCIA – FESTIVAL TRADIČNEJ KULTÚRY

ESENCIA – FESTIVAL TRADIČNEJ KULTÚRY

ESENCIA – FESTIVAL TRADIČNEJ KULTÚRY

ESENCIA 

Festival tradičnej kultúry

Trojdňový festival tradícií Košického kraja

Centrum kultúry Košického kraja, ktoré je kultúrnou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, pripravilo trojdňovú ESENCIU Festival tradičnej kultúry, jediný svojho druhu v Košickom kraji. 

Festival plný folklóru, tradícií, dobrej nálady pod taktovkou Centra kultúry v KUNSTHALLE v Košiciach sa konal 12. – 14. októbra 2023. Výťažok hudby, spevov, tancov namiešaný z regiónov kraja – z Abova, Gemera, Spiša, Zemplína a domácich i zahraničných hostí festivalu.

„Som nesmierne rád, že sa nezabúda na naše tradície a zvyky, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu. Bola radosť sledovať vysmiate detské tváre. Práve na tých najmenších bola aj zameraná podpora v rámci Systému podpory folklórnych kolektívov Košického kraja – KLENOTY KRAJA. Vďaka týmto dňom som ešte viac presvedčený o tom, že v takejto podpore musíme pokračovať ďalej a najmä som si uvedomil, že to najväčšie bohatstvo, ktoré máme sa ukrýva v nehmotnom kultúrnom dedičstve.  Buďme hrdí na to, čo nám naši predkovia zanechali a ešte s väčšou hrdosťou ho predávajme ďalej. ĎAKUJEM,“ podotkol Ladislav Lörinc, podpredseda Košického kraja.

Program vo štvrtok odštartovali zahraniční hostia, profesionálni tanečníci Fitos Dezső Társulat z Budapešti, s tanečno-divadelnou hrou pre deti a mládež s názvom Tajomstvo truhlice / Láda titka. O 19,00 hod. v spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru, odborným pracoviskom SĽUK-u, bola otvorená Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska. Večerný program patril spojeniu sláčikového kvarteta Spectrum Quartett s ľudovou hudbou Nogaband a tradičnými spevmi  v podaní speváckej skupiny Ulijanky.

Piatkové popoludnie patrilo interaktívnym aktivitám – remeselným tvorivým dielňam, školám ľudového tanca, česaniu tradičných účesov. Večerným koncertom roztancovali návštevníka ďalší hostia festivalu, kapela Folk&Bass Orchestra a ženy z Muzičky (z Bratislavy).

Vyvrcholením festivalu bol sobotňajší deň. Od 11,00 hodiny prebiehala Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých VIDIEČANOVA HABOVKA v Divadle Thália. V KUSTHALLE od 14,00 hod. sa predstavilo 13 kolektívov na nesúťažnej prehliadke detských folklórnych súborov „Klenoty kraja“. Nádhernou bodkou festivalu bol Galaprogram s názvom „ESENCIA folklóru Košického kraja“ pod režijnou taktovkou Romana Sorgera. Účinkujúcimi boli detské talenty, ktoré absolvovali počas roka dva hudobno-tanečné workshopy a spoločne vytvorili choreografiu namiešanú z jednotlivých regiónov Košického kraja. Ďalej sólisti z dospelých folklórnych súborov Košického kraja spoločným spracovaním tancov abovského regiónu a víťazi krajskej súťaže hudobného folklóru dospelých.

„Tešili sme sa z veľkého množstva účinkujúcich, ktorých bolo až 550 počas 3 dní trvania festivalu. Predviedlo sa vyše 350 detí, ktoré sa zúčastnili nesúťažnej prehliadky „Klenoty kraja“. Podpora detského talentu je pre nás nesmierne dôležitá. Vytvárame priestor, možnosti a príležitosti pre deti na prezentáciu, stretnutia, získavanie nových hudobno-tanečných zručností,“ doplnil Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja.

Festival zaujal návštevníkov aj sprievodnými aktivitami – remeselnými tvorivými dielňami, trhom tradičných výrobkov, výstavou o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, premietaním videí, tanečnými domami a zábavami s ľudovými hudbami. 

Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju za finančnú pomoc a mediálnemu partnerovi RTVS Košice. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.