Európske solárne dni v Medzeve

Európske solárne dni v Medzeve

Európske solárne dni v Medzeve

Európske solárne dni v Medzeve

Hvezdáreň a planetárium Medzev Vás pozýva na Solárne dni

Solárne dni zorganizovala hvezdáreň Medzev, tak ako každý rok. Zúčastnilo sa ich: ZŠ Veľká Ida: 30 žiakov, MŠ Budulov: 14 detí, Centrum pre deti a rodinu: 5 detí, MŠ Medzev: 22 detí. Dospelých individuálnych návštevníkov: 19. Niektoré dni nám počasie neprialo, tak sme nevedeli robiť pozorovanie. Tešíme s na ďalší ročník.

Ďakujem p. Zuzane Furmanczuk, ktorá vedie neziskovú organizáciu SK REA, venuje sa podpore obnoviteľných zdrojov v SR, za zaslanie balíka s materiálom pre deti, veľmi nám pomohlo, že si šikovné deti odniesli malý darček. Týmto podujatím sa snažíme vysvetľovať význam obnoviteľných zdrojov a alternatívnych zdrojov energie, aby sme si chránili našu planétu ZEM.
Program pre školy – MŠ, ZŠ a SŠ:

Vo hvezdárni Medzev, Štóska 174, od 9:00 do 12:00 h denne počas pracovných dní od 2.5. do 19.5.2023 – Pozorovanie Slnka, len v prípade priaznivého počasia na pozorovanie, solárne hračky, výklad o alternatívnych zdrojoch energií so zameraním na Solárnu energiu, prehliadka výstavy Vesmír očami detí.
Vstupné
2 eurá na žiaka (dozor neplatí).

Program pre širokú verejnosť:

Vo hvezdárni Medzev, Štóska 174, od 13:00 do 15:00 h denne počas pracovných dní od 2.5. do 19.5.2023 – na základe predchádzajúcej dohody – Pozorovanie Slnka – len v prípade priaznivého počasia, solárne hračky, výklad o alternatívnych zdrojoch energií so zameraním na Solárnu energiu, komentovaná prehliadka hvezdárne.
Vstupné
3 eurá na dospelú osobu, 2 eurá na dieťa, dôchodcovia, ZŤP,
Držitelia Jánskeho plakety a Vojnoví veteráni zdarma.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.