Festival starého umenia a histórie Abova

Festival starého umenia a histórie Abova

Festival starého umenia a histórie Abova

Festival starého umenia a histórie Abova

Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú hudbu širokej verejnosti, nakoľko tieto žánre sú prezentované špecifickým okruhom účinkujúcich a sú vyhľadávané špecifickým okruhom návštevníkov.
Na tohtoročné koncerty pozývame širokú verejnosť 24.9.2021 do Východoslovenského múzea v Košiciach so začiatkom o 17.00 hod., vo Svinici sa koncert uskutoční 26.9.2021 v Románsko-gotickom kostole so začiatkom o 15.00 hod., kedy sa ešte pred koncertom bude konať Ekumenická bohoslužba. V exteriéroch kostola sú pripravené pre návštevníkov i atraktívne sprievodné podujatia: ukážky historického šermu, ukážka stredovekej dediny, drevený kolotoč a ďalšie. Tieto sú prístupné pre verejnosť už o 14.00 hod.

29. ročník podujatia Festival starého umenia a histórie Abova sa bude konať v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva.

Podujatie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

 

Upozorňujeme návštevníkov, že podujatia sa budú konať v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní – potrebný je doklad)! Počet miest je obmedzený!

 

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.