K91 vystavuje v Poľsku

K91 vystavuje v Poľsku

K91 vystavuje v Poľsku

K91 vystavuje v Poľsku

Združenie Košických fotografov K´91 vystavuje v Poľsku. 

Centrum kultúry Košického kraja spolupracuje dlhé roky s Wojewódzkim Domom Kultury (WDK), ktorá je  partnerskou organizáciou s krajskou pôsobnosťou v poľskom meste Rzeszow. Obdobie pandémie v rokoch 2020-2022 pozastavilo na tri roky recipročné výmeny fotografických a výtvarných výstav. Nový rok 2023 prináša pozitívnu zmenu, kedy sa po dlhom čase môžu v Rzeszowe prezentovať svojimi fotografiami členovia Združenia Košických fotografov K-91. Slávnostné ukončenie výstavy, ktorú si záujemcovia mohli pozrieť vo výstavných priestoroch WDK od 20. februára, sa uskutoční dňa 10. marca 2023 o 16.00.

História Združenia košických fotografov K´91 sa začala písať v roku 1991. Nadviazala na 30-ročnú históriu fotoklubu Domu kultúry VSŽ. Po jeho zániku založili piati fotografi, vrátane súčasného predsedu klubu  Ing. Igora Šimka združenie pod názvom K´91. Dnes má klub 12 aktívnych členov, ktorí úspešne reprezentujú Košický kraj na domácich aj zahraničných výstavách a súťažiach. Viacerí členovia dosiahli významné ocenenia predovšetkým na medzinárodných súťažiach pod patronátom FIAP. Členovia klubu úzko spolupracujú  už dlhé roky s Centrom kultúry Košického kraja, aktívne sa zapájajú do aktivít podporujúcich fotografické hnutie predovšetkým lektorskou činnosťou, účasťou v porotách a v neposlednom rade aj výstavnou činnosťou. Klub pravidelne prezentuje diela svojich členov v priestoroch Teologickej fakulty na Hlavnej ulici v Košiciach, v OC Optima a v kultúrnom centre Iskra. Svojou fotografickou tvorbou  tak majú možnosť osloviť stovky záujemcov z radu širokej verejnosti. Združenie košických fotografov K´91 sa významnou mierou počas dlhých rokov svojej existencie zaslúžilo o rozvoj slovenskej aj medzinárodnej fotografie.

V novembri budeme môcť v rámci spolupráce dvoch kultúrnych organizácií vidieť v Košiciach obrazy Rzeszowského klubu výtvarníkov „Cesta“.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.