Predstavenie knižnej publikácie

Predstavenie knižnej publikácie

Predstavenie knižnej publikácie

Predstavenie knižnej publikácie

Abaúj vármegye nemesség eaz újkorban-lakóhely, vagyoni helyzet, életmód“ – PhDr. Gabriel Szeghy PhD

Spoznajme, aby sme ľahšie pochopili dejiny, zvyky, prácu, spôsob myslenia a umenie našich šľachetných predkov, ktoré majstrovsky pretavili do svojich kaštieľov a kúrií rozsiatych po celom historickom území Abovskej župy.

​Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej župnej kultúrnej organizácie- Centrom kultúry Košického kraja v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach usporiada predstavenie knižnej publikácie pod názvom Abaúj vármegye nemessége az újkorban-lakóhely, vagyoni hellytzet, életmód. 

Dielo záživným a zrozumiteľným spôsobom opisuje dejiny a kultúrne dedičstvo šľachtických rodov historickej Abovskej stolice, ktorá sa v súčasnosti rozprestiera na území dvoch štátov – Maďarska a Slovenskej republiky. Detailne sa zameriava na šľachtické sídla-kaštiele a kúrie, spôsob bývania a každodenný život šľachtických rodín, ktoré v novoveku zohrávali kľúčovú úlohu v spoločenskom a hospodárskom rozvoji daného regiónu. Odkrýva spôsob myslenia, vnímanie, hodnoty, vkus, ale aj obyčajný praktický život príslušníkov Abovskej šľachty, ktorá v prvej polovici 20. storočia postupne zanikla, avšak zanechala nám nesmierne kultúrne dedičstvo. 

Publikácia je určená širokej kultúrnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o dejiny svojej užšej vlasti, bez ohľadu na ich odborné znalosti v danej téme. Na svoje si prídu učitelia dejepisu, historici, archivári, muzeológovia a vysokoškolskí študenti študijných programov histórie v Košiciach.

Publikácia vznikla v spolupráci Centra kultúry Košického kraja ako župnej kultúrnej organizácie a autora diela, ktorým je predseda Dejepisného spolku v Košiciach- PhDr. Gabriel Szeghy PhD. Predchádzalo jej vydanie slovenskej verzie v roku 2021, ktoré teraz nasleduje vydanie prekladu do jazyka maďarského. Na tomto úspechu sa podieľal aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín-KULTMINOR, ktorý tento projekt výrazne finančne podporil.

Predstavenie publikácie sa uskutoční dňa 21. marca 2024 o 16:00 hod na pôde Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach, na ul. Hlavná 72.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.