Ferenc Ambrus o Krásnej Hôrke

Ferenc Ambrus o Krásnej Hôrke

Ferenc Ambrus o Krásnej Hôrke

CKKK v spolupráci s obcou Malá Ida pripravili pre verejnosť verejnú besedu, ktorej hosťom bol Ferenc Ambrus. 28.7.2021 v Kultúrnom dome Malá Ida autor publikácie o požiari na hrade Krásna Hôrka Prvých osem rokov odprezentoval neuverejnené fotografie z požiaru hradu, letecké zábery tesne po požiari, predstavil snahu
a napredovanie úsilia o opravu a obnovu jednotlivých častí historickej pamiatky.  Odhalil aj jej históriu a dosiaľ nepublikované dokumenty, podelil sa tiež o svoje zaujímavé názory v odpovediach na otázky účastníkov besedy. Na záver podnetnej besedy bola
i autogramiáda autora.
Tešíme sa prísľubu o budúcej spolupráci s Ferencom Ambrusom, ktorý sa venuje aj sprevádzaniu zahraničných turistov po Slovensku. Našim spoločným plánom je takto prostredníctvom Ferenca Ambrusa predstaviť Hvezdáreň a planetárium v Medzeve a  Dom Zoltána Fábryho v Štóse. Tieto naše pracoviská bližšie predstavila účastníkom besedy Oľga Ballaschová, pracovníčka CKKK na úseku astronómie.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.