SLOVOM A OBRAZOM 2024

SLOVOM A OBRAZOM 2024

SLOVOM A OBRAZOM 2024

SLOVOM A OBRAZOM 2024

SLOVOM A OBRAZOM je krajská súťaž v písaní poézie a jej ilustrovaní výtvarnými a fotografickými dielami autormi z Košického kraja.

Súťažné kategórie:

1. Poézia  
2. Vizuálna tvorba 
a/ Fotografia – ilustrácia k poézii 
b/ Výtvarné dielo – ilustrácia k poézii (maľba, grafika, kresba, plastika, PC grafika, kombinované techniky…)

Najlepšie básnické diela a ilustrácie budú : 
• vydané v printovej forme v publikácii 
• odprezentované v tlačenej forme na výstavných paneloch, z ktorých organizátor pripraví putovnú výstavu 
• zverejnené v online priestore ako virtuálna výstava

Záverečné vyhodnotenie spojené s vernisážou výstavy – október 2024, Košice

Externý odkaz:

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.