SLOVOM A OBRAZOM

SLOVOM A OBRAZOM

SLOVOM A OBRAZOM

SLOVOM A OBRAZOM

Súťaž, ktorá našla nové talenty

Centrum kultúry Košického kraja sprístupnilo širokej verejnosti dňa 26. októbra 2022 vo Verejnej  knižnici J.Bocatia v Košiciach výstavu ilustrovanej poézie zo súťaže talentov v oblasti literárnej tvorby a vizuálneho umenia pod názvom Slovom a obrazom. Na slávnostnej vernisáži výstavy sa v rámci kultúrneho programu predstavili v hudobnom vstupe študenti Konzervatória a víťazka celoštátneho kola Hviezdoslavov Kubín  Bronislava Ištvánová.

Do súťaže Slovom a obrazom sa zapojilo 25 autorov s celkovým počtom 63 básnických diel, z ktorých 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja s celkovým počtom 99 ilustrácií. Najmladší účastníci súťaže boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov.

Putovný charakter výstavy umožní pozrieť si ju v budúcom roku aj v ďalších mestách a obciach Košického kraja.

Košický samosprávny kraj podporuje kreativitu a talent obyvateľov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho umenia. Aj vďaka tomu mohla vzniknúť zaujímavá audiokniha s rovnomenným názvom Slovom a obrazom, v ktorej sú uverejnené tie najlepšie ilustrácie a básne súťažiacich autorov. V rámci slávnostného otvorenia tak vedúca Odboru kultúry KSK Jana Knežová uviedla knihu do života symbolickým posypaním písmen, z ktorých sa tvorí SLOVO a vložením knihy do rámu, čím sa vytvoril OBRAZ.

Vysoká účasť na podujatí, množstvo výtvarníkov, fotografov a básnikov z rôznych kútov nášho kraja, bola dôkazom záujmu o multižánrové aktivity v neprofesionálnom umení.

Výstavu je možné pozrieť si do 30.11.2022.

Podujatie z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Poézia, fotografia a obraz, jedinečné spojenie ocenila krajská súťaž

„Slovom a obrazom“

V tomto roku sa po prvýkrát uskutočnila krajská súťaž talentov zameraná na oblasť vizuálneho umenia a literárnej tvorby.

Jedným z hlavných pilierov kultúrnej politiky v Košickom samosprávnom kraji je aj rozvoj kreativity a talentu obyvateľov kraja s cieľom vytvárania vhodných podmienok pre ich sebauplatnenie. Župa aktívnym spôsobom vstupuje do podpory oblasti neprofesionálneho umenia, snaží sa o zvyšovanie kvality a profesionality práce zariadení pre kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a o vytváranie tvorivého a motivačného prostredia pre všetkých aktérov miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Súťaž Slovom a obrazom je prvou svojho druhu na území kraja. Jej vyhlasovateľom bol Odbor kultúry KSK, hlavným organizátorom Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s ďalšími kultúrno-osvetovými zariadeniami v kraji. Do súťaže sa zapojilo 25 autorov, ktorí spolu prihlásili 63 básnických diel, z nich 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja, spolu vytvorili 99 ilustrácií.  Najmladší účastníci súťaže boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov. Najlepšie práce navrhla porota vydať knižne.

Na vyhodnotenie súťaže a vernisáž premiérovej výstavy ilustrovanej poézie pozývame 26. októbra 2022 o 16.00 do čitárne Verejnej knižnice Jana Bocatia na Hviezdoslavovovej 5 v Košiciach. V rámci slávnostného otvorenia bude do života uvedená aj kniha s rovnomerným názvom „Slovom a obrazom“. Záujemcovia si diela budú môcť pozrieť v priebehu budúceho roku aj v ďalších mestách a obciach Košického kraja. 

„Všade okolo seba vidím talentovaných umelcov, v celom Košickom kraji ich je neúrekom – aj preto sa z takýchto iniciatív veľmi teším. V roku 2020 sme prijali rámcový rozvojový program pre rozvoj talentu a neprofesionálneho umenia v Košickom samosprávnom kraji – Objavený KúSoK umenia a multižánrová súťaž Slovom a obrazom je jednou z mnohých aktivít smerujúcich k podpore šikovných obyvateľov kraja,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Samotné podujatie pomohlo vyhľadať talenty z radov mládeže a dospelých, umožnilo im  prezentovať svoju tvorbu publikačne, pred širokou verejnosťou prostredníctvom výstavy a v neposlednom rade v online priestore na web stránkach organizátora. Výstava bude sprístupnená do 30. novembra 2022 počas otváracích hodín Verejnej knižnice Jana Bocatia v Košiciach. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.