SLOVOM A OBRAZOM

SLOVOM A OBRAZOM

SLOVOM A OBRAZOM

SLOVOM A OBRAZOM

Súťaž, ktorá našla nové talenty

Centrum kultúry Košického kraja sprístupnilo širokej verejnosti dňa 26. októbra 2022 vo Verejnej  knižnici J.Bocatia v Košiciach výstavu ilustrovanej poézie zo súťaže talentov v oblasti literárnej tvorby a vizuálneho umenia pod názvom Slovom a obrazom. Na slávnostnej vernisáži výstavy sa v rámci kultúrneho programu predstavili v hudobnom vstupe študenti Konzervatória a víťazka celoštátneho kola Hviezdoslavov Kubín  Bronislava Ištvánová.

Do súťaže Slovom a obrazom sa zapojilo 25 autorov s celkovým počtom 63 básnických diel, z ktorých 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja s celkovým počtom 99 ilustrácií. Najmladší účastníci súťaže boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov.

Putovný charakter výstavy umožní pozrieť si ju v budúcom roku aj v ďalších mestách a obciach Košického kraja.

Košický samosprávny kraj podporuje kreativitu a talent obyvateľov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho umenia. Aj vďaka tomu mohla vzniknúť zaujímavá audiokniha s rovnomenným názvom Slovom a obrazom, v ktorej sú uverejnené tie najlepšie ilustrácie a básne súťažiacich autorov. V rámci slávnostného otvorenia tak vedúca Odboru kultúry KSK Jana Knežová uviedla knihu do života symbolickým posypaním písmen, z ktorých sa tvorí SLOVO a vložením knihy do rámu, čím sa vytvoril OBRAZ.

Vysoká účasť na podujatí, množstvo výtvarníkov, fotografov a básnikov z rôznych kútov nášho kraja, bola dôkazom záujmu o multižánrové aktivity v neprofesionálnom umení.

Výstavu je možné pozrieť si do 30.11.2022.

Podujatie z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Poézia, fotografia a obraz, jedinečné spojenie ocenila krajská súťaž

„Slovom a obrazom“

V tomto roku sa po prvýkrát uskutočnila krajská súťaž talentov zameraná na oblasť vizuálneho umenia a literárnej tvorby.

Jedným z hlavných pilierov kultúrnej politiky v Košickom samosprávnom kraji je aj rozvoj kreativity a talentu obyvateľov kraja s cieľom vytvárania vhodných podmienok pre ich sebauplatnenie. Župa aktívnym spôsobom vstupuje do podpory oblasti neprofesionálneho umenia, snaží sa o zvyšovanie kvality a profesionality práce zariadení pre kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a o vytváranie tvorivého a motivačného prostredia pre všetkých aktérov miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Súťaž Slovom a obrazom je prvou svojho druhu na území kraja. Jej vyhlasovateľom bol Odbor kultúry KSK, hlavným organizátorom Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s ďalšími kultúrno-osvetovými zariadeniami v kraji. Do súťaže sa zapojilo 25 autorov, ktorí spolu prihlásili 63 básnických diel, z nich 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja, spolu vytvorili 99 ilustrácií.  Najmladší účastníci súťaže boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov. Najlepšie práce navrhla porota vydať knižne.

Na vyhodnotenie súťaže a vernisáž premiérovej výstavy ilustrovanej poézie pozývame 26. októbra 2022 o 16.00 do čitárne Verejnej knižnice Jana Bocatia na Hviezdoslavovovej 5 v Košiciach. V rámci slávnostného otvorenia bude do života uvedená aj kniha s rovnomerným názvom „Slovom a obrazom“. Záujemcovia si diela budú môcť pozrieť v priebehu budúceho roku aj v ďalších mestách a obciach Košického kraja. 

„Všade okolo seba vidím talentovaných umelcov, v celom Košickom kraji ich je neúrekom – aj preto sa z takýchto iniciatív veľmi teším. V roku 2020 sme prijali rámcový rozvojový program pre rozvoj talentu a neprofesionálneho umenia v Košickom samosprávnom kraji – Objavený KúSoK umenia a multižánrová súťaž Slovom a obrazom je jednou z mnohých aktivít smerujúcich k podpore šikovných obyvateľov kraja,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Samotné podujatie pomohlo vyhľadať talenty z radov mládeže a dospelých, umožnilo im  prezentovať svoju tvorbu publikačne, pred širokou verejnosťou prostredníctvom výstavy a v neposlednom rade v online priestore na web stránkach organizátora. Výstava bude sprístupnená do 30. novembra 2022 počas otváracích hodín Verejnej knižnice Jana Bocatia v Košiciach. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.