Staň sa ilustrátorom XI.

Staň sa ilustrátorom XI.

Staň sa ilustrátorom XI.

Staň sa ilustrátorom XI.

Vlastnú literárno-výtvarnú súťaž Staň sa ilustrátorom určenú detským talentom zorganizovala Hvezdáreň a planetárium Medzev už po jedenástykrát. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien a vernisážou výstavy detských prác sa uskutočnilo 26.5.2022 vo Hvezdárni a planetáriu Medzev Štóska 174.

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 194 detí z 10 škôl.  Porota v zložení Mgr. Eva Chmurová (predsedníčka), Oľga Ballaschová a Dr. Vladimír Gažúr (členovia poroty) rozhodovala o umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste v piatich súťažných kategóriách. Nakoľko tohtoročná kvalitatívna úroveň detských prác bola vysoká, rozhodla sa udeliť i 3x Cenu predsedu poroty, Cenu za kreativitu a CKKK udelilo ďalších 6 cien.
Po vyhodnotení súťaže bol interiér hvezdárne sprístupnený verejnosti v rámci jej prehliadky a zamestnanci poinformovali o jej činnosti a aktivitách.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže s cieľom naďalej prepájať umelecké slovo s výtvarným umením na podporu čítania
s porozumením.

Výstava všetkých prác XI. ročníka literárno-výtvarnej súťaže
Staň sa ilustrátorom bude skrášľovať priestor hvezdárne do 25.6.2022.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.