Staň sa ilustrátorom XI.

Staň sa ilustrátorom XI.

Staň sa ilustrátorom XI.

Staň sa ilustrátorom XI.

Vlastnú literárno-výtvarnú súťaž Staň sa ilustrátorom určenú detským talentom zorganizovala Hvezdáreň a planetárium Medzev už po jedenástykrát. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien a vernisážou výstavy detských prác sa uskutočnilo 26.5.2022 vo Hvezdárni a planetáriu Medzev Štóska 174.

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 194 detí z 10 škôl.  Porota v zložení Mgr. Eva Chmurová (predsedníčka), Oľga Ballaschová a Dr. Vladimír Gažúr (členovia poroty) rozhodovala o umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste v piatich súťažných kategóriách. Nakoľko tohtoročná kvalitatívna úroveň detských prác bola vysoká, rozhodla sa udeliť i 3x Cenu predsedu poroty, Cenu za kreativitu a CKKK udelilo ďalších 6 cien.
Po vyhodnotení súťaže bol interiér hvezdárne sprístupnený verejnosti v rámci jej prehliadky a zamestnanci poinformovali o jej činnosti a aktivitách.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže s cieľom naďalej prepájať umelecké slovo s výtvarným umením na podporu čítania
s porozumením.

Výstava všetkých prác XI. ročníka literárno-výtvarnej súťaže
Staň sa ilustrátorom bude skrášľovať priestor hvezdárne do 25.6.2022.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.