Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Vážení umeleckí aktéri v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby,

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) Vás pozýva na metodické stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby – speváčky sólistky, speváci sólisti, spevácke skupiny. Stretnutie sa bude konať dňa 6.3.2022 v Kultúrnom dome Bidovce so začiatkom o 17:00 hod.

Obsahom stretnutia bude:

  • informovanie o formáte nesúťažnej prehliadky Dargovská ruža, ktorá sa každoročne koná vo Svinici. Tohto roku je termín konania prehliadky 23. apríla 2023.
  • Metodické poradenstvo k príprave na Dargovskú ružu s lektorkou Katarínou Kišidayovou, DiS. art. (odporúčania v súlade s kritériami prehliadky). 
  • Informovanie o postupovej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka, hudobný  folklór  dospelých. Samostatné metodické stretnutie  ku príprave na súťaž bude 17.3.2023, Rešt. Capitol o 17:00 hod. 
  • informovanie o súťažnej prehliadke folklórnych skupín Nositelia tradícií
  • diskusia na základe Vašich námetov, postrehov, pripomienok. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.