Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby

Vážení umeleckí aktéri v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby,

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) Vás pozýva na metodické stretnutie dospelých aktérov v oblasti ľudového spevu a ľudovej hudby – speváčky sólistky, speváci sólisti, spevácke skupiny. Stretnutie sa bude konať dňa 6.3.2022 v Kultúrnom dome Bidovce so začiatkom o 17:00 hod.

Obsahom stretnutia bude:

  • informovanie o formáte nesúťažnej prehliadky Dargovská ruža, ktorá sa každoročne koná vo Svinici. Tohto roku je termín konania prehliadky 23. apríla 2023.
  • Metodické poradenstvo k príprave na Dargovskú ružu s lektorkou Katarínou Kišidayovou, DiS. art. (odporúčania v súlade s kritériami prehliadky). 
  • Informovanie o postupovej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka, hudobný  folklór  dospelých. Samostatné metodické stretnutie  ku príprave na súťaž bude 17.3.2023, Rešt. Capitol o 17:00 hod. 
  • informovanie o súťažnej prehliadke folklórnych skupín Nositelia tradícií
  • diskusia na základe Vašich námetov, postrehov, pripomienok. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.