TANCE A ZVYKY ABOVA

TANCE A ZVYKY ABOVA

TANCE A ZVYKY ABOVA

TANCE A ZVYKY ABOVA

Texty o zaujímavých témach určené laickej i odbornej verejnosti z oblasti folklóru sú obsahom odbornej metodickej publikácie Tance a zvyky Abova.

Trojica autorov v nej prináša zaujímavosti, nové, doteraz neuverejnené poznatky z terénneho výskumu, skúsenosti z folklórnej praxe. Kniha je inšpiráciou pre záujemcov o rekonštrukciu dávnej ceremónie, o tradičné odievanie, návodom pre tanečných pedagógov a tanečníkov v tvorbe choreografií.    

Odborná lektorka vo výuke tanca Zsófia Kupecová vytvorila 5 x 90 minútovú výučbovú osnovu, ktorá je komplexným návodom pre choreografov  a tanečníkov na vytvorenie choreografie Bidovského čardáša. Osnova je kvalitným materiálom i pre samoštúdium spomínaného tanca.

Výsledky výskumov – štúdiu o chronologickom vývoji odievania z konca 19. storočia až po súčasnosť u ženských nositeliek tradičného ľudového odevu v obci Valaliky, publikoval Pavol Kacvinský, umelecký vedúci Folklórnej skupiny Kadlubek a štatutár rovnomenného občianskeho združenia. 

Marek Rudňanský prispel do publikácie článkom o svadobnej ceremónii v Myslave z konca 19. storočia so zameraním na spoločenskú normu, symboliku slovanskej kultúry a mágiu. Vychádzal z osobných skúseností, výpovedí pamätníkov a výskumných prác o kultúre Slovanov. 

Vydanie odbornej metodickej publikácie Tance a zvyky Abova z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Publikáciu si môžete objednať na: 📨 info@ckkk.sk
Cena publikácie: 5 €

Ďalšie články:

Molnárova technika pre folklórne súbory

 Čím je publikácia Molnárova technika výnimočná? Folklórne súbory na Slovensku využívajú ako...

METODIKA FOLKLÓRU - TANEC 2

Pozývame vás na stretnutie v rámci cyklu  vzdelávania METODIKA FOLKLÓRU. Zamerané je na...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.