Tvorivá dielňa grafiky

Tvorivá dielňa grafiky

Tvorivá dielňa grafiky

Tvorivá dielňa grafiky

VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA 2024:
TVORIVÁ DIELŇA GRAFIKY

Výsledkom niekoľkoročnej spolupráce Centra kultúry Košického kraja aZákladnej umeleckej školy – výtvarný odbor na Kováčskej v Košiciach, bolo podujatie pre neprofesionálnych výtvarníkov zamerané na grafické techniky.  Tvorivá dielňa grafiky sa uskutočnila dňa 1.6.2024 v Galérii 43 pod vedením skúsenej pedagogičky a grafičky Mgr. Janky Homzovej a grafika a dizajnéra Milana Bandurčina. Účastníci mali možnosť získať nielen teoretické poznatky, ale prakticky si obidve techniky vyskúšať a tiež si ich vytlačiť. Radosť z tvorivosti, ale aj výsledné práce boli dôkazom úspešnosti celého podujatia, ktoré bolo súčasťou krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 


Centrum Kultúry Košického kraja (CKKK) organizuje pre výtvarníkov v rámci krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2024 TVORIVÚ DIELŇU GRAFIKY, ktorá sa uskutoční v spolupráci so Základnou umeleckou školou na Kováčskej 43 v Košiciach dňa 1.6.2024 (sobota) v čase od 8.30 do 15.30.

Podujatie bude zamerané na oboznámenie sa s rôznymi grafickými technikami, postupmi pri ich zhotovovaní, spôsobe tlače atď. Každý z účastníkov bude mať možnosť vytvoriť si a vytlačiť na lise vlastné autorské dielko pod vedením  odborných lektorov, ktorými budú : grafik, dizajnér a držiteľ viacerých výtvarných ocenení Milan Bandurčin a grafička a pedagogička Janka Homzová z Košíc. Vlastná tvorba účastníkov bude zameraná predovšetkým na grafické techniky : suchá ihla, linoryt, príp. tlač koláže.

Od účastníkov sa vyžaduje priniesť si viacero ceruzkou nakreslených návrhov v skicári, rozmer obrázka A5, príp. aj menšie. Z návrhov sa po konzultácii vyberú tie najlepšie, z ktorých si výtvarníci urobia grafiku.

Výtvarný materiál na tvorbu zabezpečí čiastočne CKKK, účastníci si prinesú: 

igelity na zakrytie stolov, vlastné rydlá (nie je to podmienka, iba ak vlastníte), pracovné oblečenie, mäkké ceruzky, skicáre, plastickú gumu, pauzák, handričky (také, čo nepúšťajú vlákna-chĺpky).

Organizátor zabezpečí pre účastníkov malé občerstvenie. 

Účasť na podujatí je z kapacitných dôvodov obmedzená. Z uvedeného dôvodu budú na Tvorivú dielňu vybratí záujemcovia v poradí, v akom sa prihlásili a zaslali organizátorovi Záväznú prihlášku. V prípade veľkého záujmu budú uprednostnení výtvarníci, ktorí sa zapojili do regionálnych kôl súťaže Výtvarné spektrum v Košickom kraji alebo do krajského kola súťaže.  Uzávierka prihlášok je 15.5.2024,alebo do naplnenia kapacity. Vložné na podujatie je 15,-€ na osobu. Poplatok sa bude uhrádzať po potvrdení účasti na Tvorivej dielni organizátorom.

PRIHLÁSTE SA A ZAŽITE TVORIVÝ VÍKEND

kontakt : 
Mgr. Helga Tomondyová, 0915 892 007
helga.tomondyova@ckkk.sk

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.