UMENIE V ČITÁRNI

UMENIE V ČITÁRNI

UMENIE V ČITÁRNI

UMENIE V ČITÁRNI

Centrum kultúry Košického kraja a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach predstavia v rámci spolupráce kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja tvorbu insitnej výtvarníčky Zuzany Molitorisovej z Košíc.

ZUZANA MOLITORISOVÁ
je košická výtvarníčka, ktorá svoj talent naplno rozvinula až v dôchodkovom veku, kedy sa prihlásila do výtvarného krúžku seniorov pod vedením Ing. arch. Evy Lorenzovej. Svoj profesijný život zasvätila práci s deťmi ako vychovávateľka. Láskavý a vrelý vzťah k deťom, k prírode a k objavovaniu kultúrneho bohatstva našej krajiny sa naplno odzrkadlil aj v jej tvorbe. Výtvarným prejavom sa jej diela radia k insitnej tvorbe. Systematická práca, štylizácia motívov, hľadanie foriem ako aj hra s farebnými plochami, vyprofilovali autorkin individuálny prejav. Záujem výtvarného obecenstva si získala svojou bohatou imagináciou, prirodzeným talentom aj úprimnou čitateľnosťou vlastných diel.
Zuzana Molitorisová predstavila prvýkrát svoju maliarsku tvorbu širokej  verejnosti na výstave v roku 2018.

VÝSTAVY A OCENENIA

2018    Košická paleta – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Košice,
čestné uznanie

2019    Košická paleta, krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Košice,
čestné uznanie

2019    Výtvarné spektrum, celoštátna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Trenčín

2019    Naiva Bratislava, medzinárodná výstava naivného umenia

2020    Výtvarné spektrum,krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Košice,
cena

2021    Výtvarné spektrum, krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Košice,
cena

2021    Výtvarné spektrum, celoštátna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Levice

 

Výstava je prístupná verejnosti od 1.10.2021 do 20.12.2021.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v priestoroch čitárne Centrálnej požičovne  Knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

 

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.