VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí
VIDIEČANOVA HABOVKA 

Detskí interpreti ľudovej hudby a spevu z Košického kraja sa predstavia vo Východnej 

Na krajskom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA, ktoré sa konalo 13. mája vo Veľkej Ide v Kaštieli Schell  sa predstavili talentovaní detskí speváci a muzikanti, ktorí postúpili z regionálnych kôl Košického kraja. V súťažných kategóriách detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá sa predstavilo
a o víťazstvo bojovalo 10 sólistov spevákov a 13 hudobných kolektívov. Súťaže sa dovedna zúčastnilo 120 detských talentov. O víťazoch jednotlivých kategórií a ich postupe na celoštátnu prehliadku vo Východnej rozhodovala odborná porota. Zasadala v zložení
 Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. – predsedníčka poroty a členovia odbornej poroty Mgr. Mária Hlaváčová, Katarína Kišidayová, DiS. art.
Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa Beáty Zelenej Plstenie, na ktorej sa deti aj dospelí naučili postupu výroby dekorácií z  plstenia a prírodných materiálov.

,,Hudobný folklór má svojich nasledovníkov, o čom nás presvedčila vysoká kvalitatívna úroveň krajského kola Vidiečanovej Habovky. Úprimné poďakovania patria nielen samotným súťažiacim, ale aj ich pedagógom, ktorí rozvíjajú zručnosti a um detí a vedú ich k udržiavaniu nášho hudobného folklóru. Blahoželáme všetkým zúčastneným talentovaným deťom a víťazom želáme úspechy na celoštátnej prehliadke“, povedal Michal Kupec, riaditeľ CKKK.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoslovenskej súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, rozvíjať štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov,  objavovať nové talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby. Súťaž podporuje rozvoj detských folklórnych súborov aj individuálnych záujemcov, zvyšuje ich umeleckú úroveň, popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje
na jej význam v komplexnej výchove.

Pod textom (Súbory na stiahnutie) prinášame výsledkovú listinu.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...

2. ročník ASTRORoadShow

Hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja je súčasťou 2. ročníka ASTRORoadShow,...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.