VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

VIDIEČANOVA HABOVKA – krajské kolo súťaže

Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí
VIDIEČANOVA HABOVKA 

Detskí interpreti ľudovej hudby a spevu z Košického kraja sa predstavia vo Východnej 

Na krajskom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA, ktoré sa konalo 13. mája vo Veľkej Ide v Kaštieli Schell  sa predstavili talentovaní detskí speváci a muzikanti, ktorí postúpili z regionálnych kôl Košického kraja. V súťažných kategóriách detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá sa predstavilo
a o víťazstvo bojovalo 10 sólistov spevákov a 13 hudobných kolektívov. Súťaže sa dovedna zúčastnilo 120 detských talentov. O víťazoch jednotlivých kategórií a ich postupe na celoštátnu prehliadku vo Východnej rozhodovala odborná porota. Zasadala v zložení
 Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. – predsedníčka poroty a členovia odbornej poroty Mgr. Mária Hlaváčová, Katarína Kišidayová, DiS. art.
Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa Beáty Zelenej Plstenie, na ktorej sa deti aj dospelí naučili postupu výroby dekorácií z  plstenia a prírodných materiálov.

,,Hudobný folklór má svojich nasledovníkov, o čom nás presvedčila vysoká kvalitatívna úroveň krajského kola Vidiečanovej Habovky. Úprimné poďakovania patria nielen samotným súťažiacim, ale aj ich pedagógom, ktorí rozvíjajú zručnosti a um detí a vedú ich k udržiavaniu nášho hudobného folklóru. Blahoželáme všetkým zúčastneným talentovaným deťom a víťazom želáme úspechy na celoštátnej prehliadke“, povedal Michal Kupec, riaditeľ CKKK.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoslovenskej súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, rozvíjať štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov,  objavovať nové talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby. Súťaž podporuje rozvoj detských folklórnych súborov aj individuálnych záujemcov, zvyšuje ich umeleckú úroveň, popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje
na jej význam v komplexnej výchove.

Pod textom (Súbory na stiahnutie) prinášame výsledkovú listinu.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.