Vyhodnotenie ŠAFFOVA OSTROHA / kraj

Vyhodnotenie ŠAFFOVA OSTROHA / kraj

Vyhodnotenie ŠAFFOVA OSTROHA / kraj

Vyhodnotenie ŠAFFOVA OSTROHA / kraj

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, opäť pripravilo deň plný folklóru.

V sobotu 13. apríla 2024 sa v Kasárňach / KULTURPARK v Košiciach na Kukučínovej 2 v budove ALFA uskutočnili dve krajské postupové súťaže a prehliadky:
1. súťaž hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA, kde sa predstavilo celkovo šesť ľudových hudieb, osem speváckych skupín a desať súťažiacich v kategórii speváci sólisti a spevácke duá. 

2. Súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA, na ktorej sa v jednotlivých súťažných kategóriách odprezentovalo  49 súťažiacich, či už ako jednotlivci alebo páry.

Celkovo sa spolu stretlo 110 súťažiacich  jednotlivcov z Košického kraja. 

Pre návštevníkov i účinkujúcich boli  pripravené tvorivé dielne, školy spevu a  ľudového tanca, rozborový seminár s odbornými porotami pre vedúcich folklórnych súborov a súťažné páry. Súťažný deň uzatvoril Tanečný dom – tanečná zábava s ľudovou hudbou. 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom oboch súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. 

Víťazi súťaží budú reprezentovať Košický kraj na celoslovenských kolách v Habovke  7.- 9.júna 2024 a v Dlhom Klčove 24 – 26. mája 2024.

Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.