Výstava Zoltána Fábryho

Výstava Zoltána Fábryho

Výstava Zoltána Fábryho

Výstava Zoltána Fábryho

Galéria Kultúrneho centra Košického kraja v Moldave nad Bodvou na Hlavnej 52, otvára pre verejnosť výstavu Zoltána Fábryho, od 15.11 – do 6.12.2021.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy 15.11.2021, 17:00.

Prehliadka výstavy je možná v čase od 9:00 – do 15:00 počas pracovných dní. Vstup na výstavu je voľný. 

Touto výstavou si chceme pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, zveľaďovať nám zverené dedičstvo a odovzdávať jeho myšlienky ďalej. Bol plodným spisovateľom, budúcim generáciám zanechal bohatú tvorbu: môžeme po ňom študovať celý rad zväzkov, štúdií, listov a článkov. Fábryho tvorba hrá dôležitú úlohu v dejinách maďarskej literatúry na Slovensku.

Zoltán Fábry (1897–1970) bol vynikajúcou osobnosťou maďarskej literatúry v Československu, spisovateľom, organizátorom literárneho života, kritikom, esejistom a publicistom.

Štós je v jeho živote dôležitým miestom: tu sa narodil, tu začínal ako spisovateľ, prežil tu celý svoj život, vznikali tu jeho články a knihy, odtiaľto organizoval literárny život, sem prichádzali jeho listy od priateľov, spisovateľov a básnikov a nakoniec tu aj zomrel.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.