Výtvarné spektrum

Výtvarné spektrum

Výtvarné spektrum

Výtvarné spektrum

Výtvarná udalosť roka: Spektrum umenia z Košického kraja

Dňa 4. júna sa vo Východoslovenskom múzeu konalo slávnostné otvorenie 61. ročníka krajskej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum Košického kraja 2024. Na podujatie prišlo viac ako sto milovníkov výtvarného umenia, medzi ktorými nechýbali ani vystavujúci autori z celého kraja. Tí mali možnosť stretnúť sa s odbornou porotou ešte pred samotnou slávnosťou, aby si vypočuli ich názory na vystavené diela v rámci rozborového seminára. Výtvarné spektrum patrí nesporne medzi najväčšie a najprestížnejšie súťažné výstavy pre neprofesionálnych výtvarníkov v Košickom kraji ale aj na Slovensku. Tento rok sa do súťaže zapojilo 112 autorov s 274 dielami, čo svedčí o jej popularite. 

Vernisáž výstavy spestrilo svojim vystúpením sláčikové kvarteto z Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výtvarníkom sa na úvod prihovoril  riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš a za organizátora Helga Tomondyová z Centra kultúry Košického kraja. Najúspešnejší autori si za svoju tvorbu prevzali okrem ručne vyrábanej keramiky z Hájskeho hrnčiarstva aj drevené plastiky, ktoré do súťaže venoval drevorezbár Ľubomír Lomnický z Rudníka. Svoje diela prišiel odovzdať oceneným autorom osobne. Najlepšie diela budú v októbri reprezentovať Košický kraj na celoštátnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Leviciach.

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa do súťaže zapojili a prispeli svojim talentom a tvorbou k spestreniu kultúrnej ponuky v našom kraji..

Priaznivcov výtvarného umenia pozývame pozrieť si pestrú nádielku vyše 130 diel od výtvarníkov z Košického kraja do 30.júna 2024.

Košický kraj je centrum umeleckého diania, čoho dôkazom je aj krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

Pomyselná brána k pestrej palete výtvarných diel a tvorivosti sa slávnostne otvorí 4. júna o 16.30 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2. 

Do 61. ročníka tohoročnej súťaže sa zapojilo 112 výtvarníkov z Košického kraja s viac ako 270 dielami. Autori svoje diela prihlasovali podľa propozícií súťaže do rôznych kategórií ako maľba, kresba a grafika, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a priestorová tvorba, ale aj podľa vekových kategórií. Najmladšími účastníkmi je mládež vo veku nad 16 rokov, najstarším autorom je 82 ročný insitný maliar Milan Kostur z Betliara. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov: akad.mal. Marián Hennel, Mgr art. Tomáš Cettera a Mgr. art. Eva Čarnoká, odporučila vystaviť 131 diel a oceniť tie najlepšie, ktoré postúpia do celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum do Levíc. Za pozitívum súťažnej výstavy považuje porota bohatú vekovú škálu autorov, ako aj účasť študentov stredných a vysokých škôl, čo po obsahovej stránke vnáša do súťaže  aktuálny pohľad najmladšej generácie. Predsedníčka poroty Eva Čarnoká zároveň konštatovala: „Aj keď digitálna tvorba nebola tento rok zastúpená vo veľkom množstve, bola však dôležitým obohatením Výtvarného spektra vďaka zastúpeniu kvalitnej počítačovej grafiky. Veľmi silnou kategóriou bola insitná tvorba. Čo sa týka žánrov, dominoval portrét, krajina, zátišie, a figuratívna kompozícia vychádzajúca z realizmu, ale aj štylizované abstrahovanie reálnych tvarov figúr v prospech výrazu.“ Výstava tak ponúkne návštevníkom nielen pestrú škálu rôznych výtvarných techník ale aj zaujímavých námetov.

Súčasťou  podujatia Výtvarné spektrum, ktorého vyhlasovateľom a hlavným partnerom je Národné osvetové centrum Bratislava, bude rozborový seminár s členmi odbornej poroty určený účastníkom súťaže. Okrem toho pripravil organizátor Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci so ZUŠ Kováčska aj sprievodné podujatie pre výtvarníkov z nášho kraja. V Tvorivej dielni grafiky si účastníci vyskúšajú svoju zručnosť a získajú nové poznatky v tejto oblasti výtvarnej tvorby. Odborne ju povedie oceňovaný košický grafik s bohatými skúsenosťami Milan Bandurčin a pedagogička Janka Homzová.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 30. júna v čase otváracích hodín múzea.

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.