Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,  pripravili pre milovníkov výtvarného umenia aj tento rok výber tých najlepších  diel rôzneho tematického zamerania a žánrovej pestrosti od výtvarníkov z  kraja pod názvom Výtvarné spektrum Košického kraja 2021. 

Do súťaže sa zapojili autori prostredníctvom regionálnych kôl, ktorých organizátorom boli kultúrne zariadenia KSK v Michalovciach, Rožňave, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Tvorcovia prihlasovali do súťaže svoje diela podľa vekových skupín od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov, ale aj podľa žánru – v kategórii maľba, grafika, priestorová tvorba, insitná a digitálna tvorba ako aj  experiment.

„Táto súťaž patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatia neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku, som preto rád, že sa nám ju aj tento rok podarilo v našom kraji zorganizovať. Teší nás aj vysoký záujem, do súťaže sa zapojilo spolu 84 autorov. Najlepšie diela budú prístupné aj verejnosti, a to od 10. 6. do 18. 7. 2021 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v Historickej budove na  Nám. Maratónu mieru 2,“ informoval riaditeľ CKKK Michal Kupec.

Odborná porota v zložení akad. mal. Darina Kopková, spolu s členmi poroty Mgr. art. Evou Čarnokou a  Mgr. art. Radoslavom Repickým, odporučila z celkového počtu 194 diel vystaviť 88 diel od 66 autorov. Tie najzaujímavejšie práce navrhli na ocenenie a postup do celoštátneho kola súťaže. Vystavujúci autori budú mať príležitosť stretnúť sa s členmi poroty dňa  9. 6. 2021 na  rozborovom seminári. Po jeho ukončení budú v ten istý deň autorom slávnostne odovzdané ocenenia. 

Uznanie  nad kvalitou a rastúcou úrovňou súťaže ocenila aj akad. mal. Darina Kopková: ,,Je povzbudzujúce, že hlavne pre ocenených autorov nie je maľba len nanášanie farby na povrch, ale snažia sa o zhmotnenú formu myšlienky a disciplínu prejavu. Pozitívom je aj účasť nových mladých autorov a prejavený záujem zo strany výtvarníkov zapojiť sa do súťaže napriek nepriaznivej pandemickej situácii a lockdownu.”

Výstava potrvá do 18.7.2021, podľa otváracích hodín Východoslovenského múzea v Košiciach okrem pondelka, a to:

utorok – piatok 9.00 – 17.00, 
nedeľa 14.00 – 18.00.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Virtuálna prehliadka výstavy

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.