Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,  pripravili pre milovníkov výtvarného umenia aj tento rok výber tých najlepších  diel rôzneho tematického zamerania a žánrovej pestrosti od výtvarníkov z  kraja pod názvom Výtvarné spektrum Košického kraja 2021. 

Do súťaže sa zapojili autori prostredníctvom regionálnych kôl, ktorých organizátorom boli kultúrne zariadenia KSK v Michalovciach, Rožňave, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Tvorcovia prihlasovali do súťaže svoje diela podľa vekových skupín od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov, ale aj podľa žánru – v kategórii maľba, grafika, priestorová tvorba, insitná a digitálna tvorba ako aj  experiment.

„Táto súťaž patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatia neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku, som preto rád, že sa nám ju aj tento rok podarilo v našom kraji zorganizovať. Teší nás aj vysoký záujem, do súťaže sa zapojilo spolu 84 autorov. Najlepšie diela budú prístupné aj verejnosti, a to od 10. 6. do 18. 7. 2021 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v Historickej budove na  Nám. Maratónu mieru 2,“ informoval riaditeľ CKKK Michal Kupec.

Odborná porota v zložení akad. mal. Darina Kopková, spolu s členmi poroty Mgr. art. Evou Čarnokou a  Mgr. art. Radoslavom Repickým, odporučila z celkového počtu 194 diel vystaviť 88 diel od 66 autorov. Tie najzaujímavejšie práce navrhli na ocenenie a postup do celoštátneho kola súťaže. Vystavujúci autori budú mať príležitosť stretnúť sa s členmi poroty dňa  9. 6. 2021 na  rozborovom seminári. Po jeho ukončení budú v ten istý deň autorom slávnostne odovzdané ocenenia. 

Uznanie  nad kvalitou a rastúcou úrovňou súťaže ocenila aj akad. mal. Darina Kopková: ,,Je povzbudzujúce, že hlavne pre ocenených autorov nie je maľba len nanášanie farby na povrch, ale snažia sa o zhmotnenú formu myšlienky a disciplínu prejavu. Pozitívom je aj účasť nových mladých autorov a prejavený záujem zo strany výtvarníkov zapojiť sa do súťaže napriek nepriaznivej pandemickej situácii a lockdownu.”

Výstava potrvá do 18.7.2021, podľa otváracích hodín Východoslovenského múzea v Košiciach okrem pondelka, a to:

utorok – piatok 9.00 – 17.00, 
nedeľa 14.00 – 18.00.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Virtuálna prehliadka výstavy

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.