Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Pestrá paleta umenia aj nových  talentov: 156 výtvarníkov, 330 diel z Košického kraja

Slávnostného otvorenia 60. ročníka postupovej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum Košického kraja 2023, ktoré sa konalo dňa 18. 5.2023, sa zúčastnilo takmer 140 priaznivcov výtvarného umenia z celého kraja. Vernisáž obohatila operným spevom Beatrice Kresaničová a  sláčikové kvarteto z Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výtvarníkom sa na úvod prihovoril  riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš, za organizátora riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec a odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu Helga Tomondyová a tiež predseda poroty Szilárd Fecsó. Najúspešnejší autori si za svoju tvorbu prevzali ocenenia. Najlepšie diela budú reprezentovať Košický kraj na celoštátnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Leviciach.

Pozývame vás pozrieť si pestrú nádielku výtvarných diel do Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa svojou tvorbou prezentuje 101 výtvarníkov z Košického kraja so 134 prácami. Výstavu je možné navštíviť do 25. júna.

Ďakujeme všetkým výtvarníkom, ktorí sa do súťaže zapojili, a tiež návštevníkom za vytvorenie úžasnej atmosféry na vernisáži.
Výtvarné umenie ponúka priestor na sebarealizáciu a kreativitu nielen pre profesionálnych umelcov, ale pre všetkých ľudí s umeleckým nadaním a záujmom. Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja, ktorú aj tento rok pripravilo Centrum kultúry Košického kraja, je to toho dôkazom.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 18.mája 2023 o 16.30 v priestoroch spoluorganizátora, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2. Vyhlasovateľom a hlavným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum Bratislava.

Do jubilejného 60. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 156 výtvarníkov z celého Košického kraja s 330 dielami. Výstava ponúkne pestrú škálu rôznych výtvarných techník, námetov, ale aj diel s odporúčanou témou pre tento rok „autoportrét“. Autori svoje diela prihlasovali podľa propozícií súťaže do rôznych kategórií ako maľba, kresba a grafika, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a priestorová tvorba, ale aj podľa vekových kategórií. Najmladšou účastníčkou súťaže je 15 ročná autorka zo Spiša a najstarším 89 ročný výtvarník z Michaloviec. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov: Szilárd Fecsó, Noémi Ráczová a Eva Čarnoká sa snažila o to, aby bol výber 134 prác od 101 autorov na výstave reprezentatívnou ukážkou spektra výtvarných názorov, výpovedí, techník a zaujímavých pracovných postupov. Prioritou poroty bolo vybrať originálne diela, ktoré by vystihovali osobnosť účastníkov a ich talent. V konkurencii množstva prác neobstáli motívy komerčného charakteru, ktorým chýbal prvok fantázie. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola súťaže do Levíc.

„Veľmi sa tešíme z pestrej vekovej škály účastníkov súťaže, predovšetkým mladej generácie študentov stredných škôl, kde sa objavili nové talenty. Taktiež chcem vyzdvihnúť účasť seniorov, ktorí sa tejto záľube venujú roky. Mnohí z nich objavili v sebe nadanie pre tento druh umenia až v dôchodkovom veku a tvorba sa tak stala pre nich zmysluplným naplnením dní. Našim cieľom je podporovať talent a kreativitu všetkých jednotlivcov aj kolektívov v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia,“ povedal Michal Kupec, riaditeľ CKKK.

Súčasťou podujatia Výtvarné spektrum bude aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý je určený účastníkom súťaže. Okrem toho sa v rámci 60. výročia výstavy uskutoční

Tvorivá dielňa plstenia a koláže pre výtvarníkov z nášho kraja so známou košickou výtvarníčkou Júliou Zelenou.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 25. júna v čase otváracích hodín múzea.

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.