Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výtvarné spektrum Košického kraja

Pestrá paleta umenia aj nových  talentov: 156 výtvarníkov, 330 diel z Košického kraja

Slávnostného otvorenia 60. ročníka postupovej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum Košického kraja 2023, ktoré sa konalo dňa 18. 5.2023, sa zúčastnilo takmer 140 priaznivcov výtvarného umenia z celého kraja. Vernisáž obohatila operným spevom Beatrice Kresaničová a  sláčikové kvarteto z Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výtvarníkom sa na úvod prihovoril  riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš, za organizátora riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec a odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu Helga Tomondyová a tiež predseda poroty Szilárd Fecsó. Najúspešnejší autori si za svoju tvorbu prevzali ocenenia. Najlepšie diela budú reprezentovať Košický kraj na celoštátnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Leviciach.

Pozývame vás pozrieť si pestrú nádielku výtvarných diel do Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa svojou tvorbou prezentuje 101 výtvarníkov z Košického kraja so 134 prácami. Výstavu je možné navštíviť do 25. júna.

Ďakujeme všetkým výtvarníkom, ktorí sa do súťaže zapojili, a tiež návštevníkom za vytvorenie úžasnej atmosféry na vernisáži.
Výtvarné umenie ponúka priestor na sebarealizáciu a kreativitu nielen pre profesionálnych umelcov, ale pre všetkých ľudí s umeleckým nadaním a záujmom. Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja, ktorú aj tento rok pripravilo Centrum kultúry Košického kraja, je to toho dôkazom.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 18.mája 2023 o 16.30 v priestoroch spoluorganizátora, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2. Vyhlasovateľom a hlavným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum Bratislava.

Do jubilejného 60. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 156 výtvarníkov z celého Košického kraja s 330 dielami. Výstava ponúkne pestrú škálu rôznych výtvarných techník, námetov, ale aj diel s odporúčanou témou pre tento rok „autoportrét“. Autori svoje diela prihlasovali podľa propozícií súťaže do rôznych kategórií ako maľba, kresba a grafika, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a priestorová tvorba, ale aj podľa vekových kategórií. Najmladšou účastníčkou súťaže je 15 ročná autorka zo Spiša a najstarším 89 ročný výtvarník z Michaloviec. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov: Szilárd Fecsó, Noémi Ráczová a Eva Čarnoká sa snažila o to, aby bol výber 134 prác od 101 autorov na výstave reprezentatívnou ukážkou spektra výtvarných názorov, výpovedí, techník a zaujímavých pracovných postupov. Prioritou poroty bolo vybrať originálne diela, ktoré by vystihovali osobnosť účastníkov a ich talent. V konkurencii množstva prác neobstáli motívy komerčného charakteru, ktorým chýbal prvok fantázie. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola súťaže do Levíc.

„Veľmi sa tešíme z pestrej vekovej škály účastníkov súťaže, predovšetkým mladej generácie študentov stredných škôl, kde sa objavili nové talenty. Taktiež chcem vyzdvihnúť účasť seniorov, ktorí sa tejto záľube venujú roky. Mnohí z nich objavili v sebe nadanie pre tento druh umenia až v dôchodkovom veku a tvorba sa tak stala pre nich zmysluplným naplnením dní. Našim cieľom je podporovať talent a kreativitu všetkých jednotlivcov aj kolektívov v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia,“ povedal Michal Kupec, riaditeľ CKKK.

Súčasťou podujatia Výtvarné spektrum bude aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý je určený účastníkom súťaže. Okrem toho sa v rámci 60. výročia výstavy uskutoční

Tvorivá dielňa plstenia a koláže pre výtvarníkov z nášho kraja so známou košickou výtvarníčkou Júliou Zelenou.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 25. júna v čase otváracích hodín múzea.

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...

2. ročník ASTRORoadShow

Hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja je súčasťou 2. ročníka ASTRORoadShow,...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.