Celoštátna súťaž Výtvarné spektrum

Celoštátna súťaž Výtvarné spektrum

Celoštátna súťaž Výtvarné spektrum

Celoštátna súťaž Výtvarné spektrum

Hlavná cena jubilejného 60. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum putuje do Košického kraja

Bohatstvo Košického kraja nespočíva iba v kultúrnom či prírodnom bohatstve, ale aj v nespočetnom množstve talentovaných ľudí v oblasti neprofesionálneho umenia. Jedným z nich je aj výtvarná tvorba. Výtvarníci z nášho kraja sa majú možnosť prostredníctvom kultúrno-osvetových zariadení, ktorých zriaďovateľom je župa, každoročne zapájať do postupovej súťaže Výtvarné spektrum a prezentovať tak svoju tvorbu pred širokou verejnosťou. Najlepšie diela z regionálnych kôl postupujú do krajského kola do Košíc, ktorého organizátorom je Centrum kultúry Košické kraja (CKKK). V tomto roku sa ocenené práce z ôsmich krajských súťaží stretli v celoštátnom kole v celkovom počte 343 diel od 178 autorov z celého Slovenska. 

Prípravy na tak veľkú a prestížnu postupovú súťaž sa začali už v auguste zasadnutím päťčlennej odbornej poroty, ktorá hodnotila nielen technické zvládnutie diela, ale aj myšlienku, silu výpovede diela či odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. Na celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum bolo vybratých 126 diel od 98 autorov. 

Porota navrhla udeliť ocenenia a čestné uznania v jednotlivých vekových skupinách a kategóriách: maľba, kresba a grafika, plastika, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Hlavnú cenu okrúhleho  ročníka si na vernisáži a slávnostnom vyhlásení výsledkov dňa 6.10.2023 v Leviciach prevezme naša autorka – Viktória Nováková z Košíc za kolekciu malieb Ľudia 21. storočia. Okrem nej si z najvyššieho kola súťaže odnesú 4 ocenenia ďalší autori z Košíc a z okresu Košice-okolie a 4 Čestné uznanie výtvarníci zo Spišskej Novej Vsi aj Košíc. Košickému kraju tak právom patrí prívlastok „kraj plný talentov“. 

Organizátorka krajskej súťaže z CKKK Helga Tomondyová nám povedala: „Nielen autori, ale aj my organizátori súťaže každý rok s napätím očakávame, ktoré diela a ich tvorcovia uspejú v tak silnej konkurencii v rámci Slovenska. Tento úspech nepokladáme za samozrejmý, je za ním množstvo naoko neviditeľnej avšak systematickej a dlhoročnej práce, za ktorou stoja naši odborní pracovníci z kultúrno-osvetových zariadení, ktorí sa snažia vyhľadávať a rôznymi spôsobmi podporovať talenty nielen na úseku výtvarnej tvorby, ale vo všetkých umeleckých oblastiach. Sme hrdí, že sa Košický kraj môže zviditeľniť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov v umeleckej tvorbe. Oceneným autorom blahoželáme a prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov do ich ďalšej výtvarnej činnosti.“

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.