ESENCIA folklóru Košického kraja

ESENCIA folklóru Košického kraja

ESENCIA folklóru Košického kraja

ESENCIA folklóru Košického kraja

Košický kraj na najväčšom folklórnom festivale Východná na Slovensku

Folklórny festival Východná sa konal 30.6. až 2.7. v amfiteátri obce Východná. Program ESENCIA folklóru Košického kraja, pod režijnou taktovkou Centra kultúry, uvedený v sobotu 1.7. na Malej scéne o 13,00 hod. predstavil účinkujúcich jednotlivcov i folklórne kolektívy z Košického kraja, ocenených na súťažiach a prehliadkach v oblasti tradičnej ľudovej kultúry: detské folklórne súbory Hanička a Viganček z Košíc, Pavička zo Sečoviec, Bambuchy spolu s detskou ľudovou hudbou Mrzukanti z Gemerskej Polomy, sólisti a tanečné páry z folklórnych kolektívov Borievka, Hornád, Pristaše, Želiezko z Košíc, Kadlubek z Valalík, Ilosvai z Veľkej Idy a Pantľička z Košickej Belej, folklórne skupiny Parchovianka z Parchovian, Kľuknavčanka z Kluknavy a ľudová hudba Mateja Topoľovského z Košíc. 

Program bol ukážkou folklórneho bohatstva a chutí jednotlivých regiónov Košického kraja. Predviedlo sa vyše 180 účinkujúcich, pre mnohých z nich to bola obrovská a jedinečná príležitosť ukázať sa na najväčšom festivale na Slovensku. 

V programe sme si pripomenuli aj zapísanie Karičky z Parchovian do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja 2022 pre Dedinskú folklórnu skupinu Parchovianka z Parchovian.

ESENCIA folklóru Košického kraja festivalom Východná nekončí. 12. – 14. októbra v KUSTHALLE v Košiciach pripravuje Centrum kultúry trojdňový mestský festival tradičnej kultúry, kde si opäť pripomenieme bohatstvo regiónov Košického kraja. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.