Metodika folklóru 2020/2021

Metodika folklóru 2020/2021

Metodika folklóru 2020/2021

Metodika folklóru 2020/2021

Cyklus vzdelávacích aktivít Metodika folklóru 2020/2021

Centrum kultúry Košického kraja, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho Kraja, (ďalej len CKKK), realizovalo v období 2020 – 2021 cyklus  vzdelávacích  aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Metodika  folklóru. Určené bolipre odborných pracovníkov, lektorov, umeleckých pracovníkov, interpretov folklórnych kolektívov, pedagógov umeleckých, materských a základných škôl, jednotlivcov pôsobiacich v tejto oblasti. 

CKKK na projekte spolupracovalo s kvalifikovanými lektormi a pedagógmi z oblasti etnológie, etnochoreológie, etnomuzikológie, tanečnej a hudobnej pedagogiky, divadelnej práce: Mgr. Roman Sorger (režisér, scenárista), Mgr. Dana Kľučárová, PhD. (etnologička, etnochoreologička), Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. (etnomuzikologička, operná dramaturgička); Mgr.  Pavol Kacvinský (historik, zberateľ, informátor), Mgr. Michaela Dvoekonko (etnologička), Bc. Barbora Báreková (FF UKF Nitra), Ing. Ján Čarnogurský (muzikant, člen Spišského dejepisného spolku v Levoči, člen porôt), Mgr. Michal Noga (odborný pracovník pre folklór a folklorizmus NOC Bratislava). Ako  hostia  boli  pozývaní  aj konzultanti, ktorí realizujú terénny výskum v obciach Abova a iných regiónov: RNDr. Jozef Topoľovský (DFSk Parchovianka), Marek Rudňanský, Ing. Tomáš  Ondruš (FSk Škvarkare), Mgr. Magdaléna Marjaková (DFSk Pantľička, etnologička), Mgr. Michaela Valíková (redaktorka Rádia Regina Východ).

Školiace aktivity prebiehali prostredníctvom tvorivých dielní, praktických cvičení, prednášok, on-line stretnutí a webinárov. Program vzdelávania mal za úlohu podporiť a rozvíjať kvalitu činnosti folklórnych kolektívov z hľadiska pedagogického, metodického a umeleckého vedenia, poskytnúť informácie pre námety a  tvorbu. Nosnými témami boli tie, ktoré súviseli s pripravovanými  podujatiami a súťažami, ich dôležitosť je v rámci  odbornej prípravy. Zaradené boli i témy na podnet  účastníkov, záujemcov. 

Prezenčne bol zrealizovaný praktický workshop z oblasti divadla, ktorého témou boli: scénografické prvky, práca s rekvizitou, ukážky a možnosti divadelnej a dramaturgickej  práce. Z oblasti etnológie, etnomuzikológie a folkloristiky boli realizované prednášky: 

Postavenie ženy v tradičnej kultúre a kategorizácia ženských  tancov – v kontextoch sa téma zaoberala ženou predovšetkým v tradičnej tanečnej kultúre – v ľudovom tanci. Redaktorka Michaela Valíková  uverejnila 8. apríla 2021 o tejto téme v relácii Hosť Rádia Regina Východ rozhovor s Mgr. Danou Kľučárovou, PhD. 

Štýlová interpretácia ľudovej piesne v súčasnosti – obsahom prednášky boli regionálne a individuálne interpretačné štýlotvorné prvky a znaky, ktoré je potrebné rozoznávať  pri práci  s hudobným, konkrétne spevným materiálom. Téma, určená predovšetkým vedúcim ľudových hudieb, lektorom a interpretom ľudovej piesne a hudby, bola prezentovaná on-line prostredníctvom Zoom.

Tradičné hudby na Spiši – hudobná tradícia a história ľudových sláčikových  muzík Spiša. Vidiečanova Habovka – seminár k súťaži hudobného folklóru detí a mládeže. Obsahom bol výklad propozícií a kritérií hodnotenia súťaže z pohľadu etnomuzikológie, ďalej organizačné aktualizácie.

V spolupráci s regionálnou TV, Štúdio telKE, formou on-line vysielania odzneli webináre na tému Tradičný účes a úprava hlavy – prezentácia prednášok o vývoji tradičného účesu, spôsoboch jeho úpravy a pokrývkach hlavy žien a mužov od dieťaťa po dospelosť, úprava hlavy v rámci folklorizovanej tvorby. Súčasťou prednášok boli fotografie účesov, dievockých párt, spôsobov nosenia šatiek, čepcov a iných doplnkov. Predstavili sa varianty účesov, pokrývky hlavy pri rôznych príležitostiach v obci Valaliky (Abov). Súčasťou bola praktická ukážka úpravy hlavy nevesty. Hostia, zberatelia a propagátori TĽK, poskytli a doplnili informácie z vlastných výskumov v obciach Abova a ďalších regiónov. Témy odzneli v Rádiu Regina Východ. 

Cyklus ukončil webinár na témy Tradičná svadba -historické, sociálne, spoločenské a rodinné  kontexty  a  Fenomén čepčenia na mieru – súčasný  trend reinterpretácie a komodifikácie folklórnej tradície v praxi. Lektori a hostia opäť pripravili profesionálne prednášky, prezentácie a témy doplnili informáciami z vlastnej praxe a výskumov, odpovedali aj na otázky on-line účastníkov. 

V rámci celého cyklu CKKK podporilo prácu lektorov z regiónu, spolupracovalo s  informátormi, ktorí realizujú opakované terénne výskumy v obciach. 

Garantom projektu bol štatutár a riaditeľ CKKK MA Michal Kupec, koordinátorom  Mgr. Marianna Svoreňová, pracovníčka na úseku Tradičnej ľudovej kultúry. V rámci projektu sa uskutočnilo 7 školiacich aktivít, ktorých sa zúčastnilo 250 účastníkov. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Spracovala:
Mgr. Marianna Svoreňová, zodpovedná za realizáciu projektu
V Košiciach dňa 20.4.2021

Ďalšie články:

KLENOTY KRAJA

Klenoty kraja Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Súčasťou aprílového štartu...

CINEAMA 2024

Súťažná prehliadka nekomerčných  filmov má svojich víťazov V priestoroch Tabačky Kulturfabrik v Košiciach sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.