METODIKA FOLKLÓRU

METODIKA FOLKLÓRU

METODIKA FOLKLÓRU

METODIKA FOLKLÓRU

VEDOMOSTI ĽUDU

Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Termín: 1.3.2023- 28.2.2024

Pri realizácii cyklu vzdelávania v uplynulom období sme sa zamerali na praktické osvojovanie interpretačných zručností v oblasti hudobného folklóru a tanečného vzdelávania.

Celkovo sme zrealizovali 6 praktických workshopov s odborným výkladom k danej téme.  Vzdelávanie bolo zamerané  na podporu vzdelávania a pedagogickej práce folklórnych  kolektívov, zoskupení, ZUŠ, vzdelávanie  jednotlivcov.

Výber tém  nadväzoval na metodické projekty a podujatia, ktoré v roku 2023 zrealizovalo  CKKK na  podporu talentov  a činnosti kolektívov. Témy súviseli aj s plánovanými  súťažami Šaffova ostroha, Vidiečanova Habovka

Spolupracovali sme s odbornými pedagógmi, lektormi  a spolupracovníkmi, ktorí majú v tejto oblasti profesionálne znalosti, praktické skúsenosti, dlhoročnú prax, realizujú terénne výskumy: Mgr. Mária Hlaváčová-etnomuzikologička, interpretka;       Mgr. art. Dana Smoligová – pedagogička  ľudového tanca; Mgr. Marianna Svoreňová – etnologička, lektorka tanca; Radoslav Kertis – primáš, realizátor terénneho výskumu v oblasti hudobného folklóru; Michal Zelinka – inštrumentalista, lektor; Martin Topoľovský, Peter Vajda, Róbert Sabol – lektori tanca, výrazné osobnosti interpretácie ľudového tanca.

Pre ľudové hudby, inštrumentalistov a pedagógov  sme pripravili nadväzujúce praktické semináre, zamerané na interpretačné štýly, techniky a špecifiká hry jednotlivých  hudobných nástrojov na príklade vybraných tradičných ľudových piesní, melódií z regiónov východného Slovenska. Súčasťou bol odborný výklad vybraných oblastí z etnomuzikológie, konzultácie k propozíciám súťaže Vidiečanova Habovka 2024 – hudobný folklór detí. 

Interpretácia tanca  v improvizovanom  prevedení so sprievodom ľudovej hudby bola téma spoločného hudobno-tanečného workshopu, tanečníkov a zúčastnených  muzikantov. „Priamy vzájomný kontakt a interakcia podporili  interpretačné zručnosti  všetkých zúčastnených, navodili reálnu atmosféru a emóciu tanečnej príležitosti“, upresnila Mgr. Zsuzsanna Cehelská, vedúca odboru TĽK. 

Semináre boli  prioritne určené pre deti a mládež  od 10 – 18 rokov a pedagógov v tejto oblasti.

Základné princípy vedenia tréningovej jednotky vo  folklórnych kolektívoch,  metodika tanca starodávna mazurka a tanca podľa Juraja Šaffu – čardáš a čerkaný, cifrovaný, boli témy v oblasti tanečného vzdelávania  a prípravy interpretov na postupovú súťaž  tanečníkov sólistov – Šaffova ostroha.  

Súčasťou všetkých stretnutí  boli individuálne konzultácie s lektormi, čo je osvedčený model získavania potrebných poznatkov a  skvalitňovania  činnosti vo folklórnych kolektívoch z hľadiska pedagogického, metodického a umeleckého.  

Garantom projektu bol štatutár a riaditeľ CKKK, MA Michal Kupec, koordinátorkou Mgr. Marianna Svoreňová, pracovníčka na Odbore Tradičnej ľudovej kultúry. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Za spoluprácu ďakujeme Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.