METODIKA FOLKLÓRU

METODIKA FOLKLÓRU

METODIKA FOLKLÓRU

METODIKA FOLKLÓRU

Vedomosti ľudu

Miesto: Košice

Termín: 1.3.2022- 28.2.2023

Metodika folklóru je cyklus viacerých vzdelávacích seminárov, workshopov a odborných stretnutí, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja. Toto vzdelávanie  pomáha účastníkom získavať vedomosti,  rozvíjať ich talent a zručnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len TĽK). 

Pri realizácii cyklu vzdelávania sme spolupracovali s odbornými pedagógmi a spolupracovníkmi, ktorí majú v oblasti TĽK prehľad, profesionálne znalosti, praktické skúsenosti, dlhoročnú prax a zároveň realizujú terénne výskumy. Menovite to boli Mgr. art. Andrea Pitoňáková, absolventka VŠMU Bratislava, tanečná pedagogička, riaditeľka SZUŠ V.Urbana. Mgr. art. Dana Smoligová, absolventka VŠMU Bratislava, tanečná pedagogička, konzervatórium Jozefa Adamoviča, FS Borievka v Košiciach. Katarína Kišidayová, Dis. art., absolventka konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, interpretka, hlasová pedagogička. Mgr. Roman Sorger, scenárista, režisér, herec, riaditeľ a dramaturg Domu kreativity a divadla Haliganda. Ing. Róbert Sabol, lektor tanca, interpret.  Ing. Radoslav Kertis, vedúci ľudovej hudby, primáš a huslista, lektor, člen poroty hudobno-speváckych súťaží. Hostia – inštrumentalisti: členovia ĽH Rada Kertisa.

Odborné stretnutia boli realizované formou prednášok, praktických dielní a cvičení. Osvedčil sa model individuálnych konzultácií. Vybrané témy ponúkali vzdelávanie v konkrétnych oblastiach tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, jeho spracovania, stvárnenia a interpretácie v prostredí folklorizmu, scénickej aj nescénickej produkcie, prakticky nadväzovali na postupové súťaže v roku 2023. 

V rámci hudobného folklóru sme zaradili tému: Tradičná ľudová hudba regiónu Šariš a Príprava interpreta (spev). V rámci tanečného folklóru sme sa zamerali na možnosti interpretačnej prípravy detí, mládeže a dospelých: Technická a tanečná príprava detí a mládeže s dôrazom na ľudový tanec 2 a Základné princípy vedenia tréningovej jednotky vo folklórnych kolektívoch, samostatne sme zaradili aj metodiku k povinným tancom súťaže Šaffova ostroha. Účastníci absolvovali seminár s ukážkami možností divadelnej, dramaturgickej práce na scéne. 

“Vzdelávanie rozširuje vedomosti v oblasti TĽK, zároveň podnecuje k hlbšiemu naštudovaniu problematiky, prípadnému výskumu, zberu materiálu a iným aktivitám, ktoré podporia kvalitu činnosti folklórnych kolektívov aj jednotlivcov,” pripomína vedúca odboru tradičnej ľudovej kultúry CKKK Zsuszanna Cehelská. 

Garantom projektu je štatutár a riaditeľ CKKK, MA Michal Kupec, koordinátorkou              Mgr. Marianna Svoreňová, pracovníčka na Odbore Tradičnej ľudovej kultúry. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Spracovala: Mgr. Marianna Svoreňová

V Košiciach 27.3.2023

Ďalšie články:

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...

KLENOTY KRAJA

Klenoty kraja Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Súčasťou aprílového štartu...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.