AMFO 2022

AMFO 2022

AMFO 2022

AMFO 2022

AMFO 2022
regionálna postupová súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice I – IV a Košice – okolie

Centrum kultúry Košického kraja organizovalo regionálne kolo 50. ročníka celoslovenskej súťaže AMFO 2022, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava.
MA Michal Kupec, riaditeľ CKKK, privítal dňa 6. apríla 2022 takmer sedemdesiat návštevníkov na slávnostnom otvorení výstavy prác zo súťaže, ktorá patrí v oblasti amatérskej fotografie už päť desaťročí medzi najstaršie a najprestížnejšie na Slovensku. Vernisáži predchádzal rozborový seminár pre zúčastnených autorov s členmi odbornej poroty, ktorými boli  Mgr Renáta Novotná Markovičová, Mgr. Michaela Eliáš a Ing. Pavol Kočiš.
Výstava je prístupná verejnosti do 29. apríla 2022 v Átriu teologickej fakulty na Hlavnej 89
v Košiciach.

Do tohoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo 45 autorov z Košíc a okolia s celkovým počtom 217 fotografií a súťažili vo vekových a žánrových kategóriách: do 15 rokov 3 autori,
od 15 – do 25 rokov 28 autorov, nad 25 rokov 14 autorov v kategóriách čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cyklus a seriál a experiment. Odborná porota odporučila vystaviť 110 fotografií
od 38 účastníkov súťaže.  Zároveň navrhla v jednotlivých kategóriách oceniť najzaujímavejšie fotografie. Ocenené diela v počte 64 postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční
15. júna 2022 v Spišskej Novej Vsi.

Oproti predchádzajúcim ročníkom sa do tohtoročnej súťaže zapojil vyšší počet autorov, medzi ktorými boli aj noví účastníci. Najviac zastúpenou vekovou kategóriou s pozoruhodnými prácami bola práve stredoškolská mládež. Kategória autorov do 15 rokov však bola zastúpená len jedným uchádzačom, čoho príčinou je viac ako ročná absencia detí v záujmových krúžkoch v dôsledku situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu.

Uvoľňujúce opatrenia umožnili organizátorovi po dvoch rokoch opäť usporiadať verejnú výstavu (nie iba virtuálnu), ktorá poskytla vynikajúcu príležitosť na výmenu skúseností a predovšetkým na osobné stretnutie všetkých záujemcov o umeleckú fotografiu.

 

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.