Výstava poľských výtvarníkov a fotografov ponúka zážitok

Výstava poľských výtvarníkov a fotografov ponúka zážitok

Výstava poľských výtvarníkov a fotografov ponúka zážitok

Výstava poľských výtvarníkov a fotografov ponúka zážitok

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) dlhodobo spolupracuje s Krajským domom kultúry (Wojewódzki Dom Kultúry, WDK) v Rzeszowe v Poľsku v oblasti vizuálneho umenia. Spoločným záujmom oboch organizácií s krajskou pôsobnosťou je predstaviť tvorbu výtvarníkov a fotografov prostredníctvom recipročných výstav. 

Výstava, ktorá nesie názov „Symfónia farieb“, ponúkne návštevníkom vyše 30 výtvarných  diel členiek Tvorivej skupiny CESTA, ktorú si budú môcť priaznivci umenia vychutnať od 6. novembra v priestoroch Výmenníka na Štítovej v Košiciach. Slávnostná vernisáž sa uskutoční o 17.00. Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 23.11.2023.

Tvorivé hľadanie členiek skupiny sa uberá rôznymi cestami, odtiaľ pochádza aj názov Tvorivej skupiny CESTA, ktorá vznikla pri WDK v roku 2001. Spoločné a individuálne výstavy  patria medzi hlavné aktivity, ktoré inšpirujú jej členov k ich ďalšej tvorbe a dávajú priestor na prezentáciu umeleckých výstupov. „Hlavnou myšlienkou výtvarníčok je vnútorná potreba tvorivo zobrazovať osobné zážitky, hľadať vlastnú pravdu prostredníctvom špecifického spôsobu vnímania sveta a reality a potom sa o ňu podeliť s citlivým publikom,“ povedala vedúca skupiny  Mária Paszczyńska. Prvá skupinová výstava sa uskutočnila  v roku jej vzniku v priestoroch WDK. Za viac ako dve desaťročia usporiadali členovia skupiny CESTA množstvo výstav nielen v Poľsku, ale niekoľkokrát prezentovali svoje diela aj na Slovensku v Košiciach a Moldave nad Bodvou. 

Okrem výtvarných diel ponúkneme v rámci vernisáže aj videoprezentáciu výstavy fotografií Rzeszowského združenia fotografov (RSF) pod názvom „Hranice“, ktorá bude od 6.11. do 6.12.2023 inštalovaná v priestoroch Átria Teologickej fakulty v Košiciach na  Hlavnej 89. Vystavené budú fotografie, v ktorých autori spracovávajú tému skutočných administratívnych hraníc a ich prekračovania, ale aj hranice v symbolickej rovine ako metaforu v zmysle pocitov a dojmov. 

Riaditeľ CKKK Michal Kupec sa k pripravovanej dvojvýstave vyjadril: „Spoluprácou viacerých organizácií, v tomto prípade Centra kultúry Košického kraja, Združenia košických fotografov K91 a Košickými kultúrnymi centrami K13, ktorých cieľom je spestriť kultúrnu ponuku v našom meste a kraji, môžeme ponúknuť záujemcom o vizuálne umenie hodnotný umelecký zážitok. Všetkých srdečne pozývame na priateľské poľsko-slovenské stretnutie s tvorivými a talentovanými ľuďmi.“

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.