FOTOKONZULTÁCIA 2023

FOTOKONZULTÁCIA 2023

FOTOKONZULTÁCIA 2023

Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s fotoklubom OpenPhotoPoint zorganizoval dňa 17.2.2023 vzdelávacie podujatie pre záujemcov s názvom Fotokonzultácia. Odborná lektorka stretnutia bola minuloročná predsedníčka poroty Mgr. Michaela Eliáš.

Cieľom metodickej pomoci bolo usmerniť záujemcov pri výbere fotografií na regionálnu súťaž amatérskej fotografie AMFO, prekonzultovať propozície súťaže, technickú aj umeleckú stránku fotografie, kompozíciu diela, obsah či zaradenie do správnej súťažnej kategórie.  Organizátor podujatia informoval účastníkov o prihlasovaní sa do súťaže cez elektronický formulár Národného osvetového centra, spôsobe organizovania tohoročnej súťaže a výstavy. Podujatia sa zúčastnili záujemcovia z Košíc a blízkeho okolia a zároveň mali možnosť pre vzájomné odovzdanie si tvorivých i osobných skúseností a pre povzbudenie k ďalšej tvorbe.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

KONZULTÁCIE PRE VÝTVARNÍKOV

Termín prihlasovania diel do jubilejného 60.ročníka krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné...

V Materskej škole v Skároši sa tvorilo

Šibi, ryby, žiadne chyby, kus koláča od korbáča, ja chcem iba máličko,...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.