FOTOKONZULTÁCIA 2023

FOTOKONZULTÁCIA 2023

FOTOKONZULTÁCIA 2023

FOTOKONZULTÁCIA 2023

Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s fotoklubom OpenPhotoPoint zorganizoval dňa 17.2.2023 vzdelávacie podujatie pre záujemcov s názvom Fotokonzultácia. Odborná lektorka stretnutia bola minuloročná predsedníčka poroty Mgr. Michaela Eliáš.

Cieľom metodickej pomoci bolo usmerniť záujemcov pri výbere fotografií na regionálnu súťaž amatérskej fotografie AMFO, prekonzultovať propozície súťaže, technickú aj umeleckú stránku fotografie, kompozíciu diela, obsah či zaradenie do správnej súťažnej kategórie.  Organizátor podujatia informoval účastníkov o prihlasovaní sa do súťaže cez elektronický formulár Národného osvetového centra, spôsobe organizovania tohoročnej súťaže a výstavy. Podujatia sa zúčastnili záujemcovia z Košíc a blízkeho okolia a zároveň mali možnosť pre vzájomné odovzdanie si tvorivých i osobných skúseností a pre povzbudenie k ďalšej tvorbe.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Abovské folklórne slávnosti

Festival ľudovej kultúry abovského regiónu 9. september 2023, Skároš Centrum kultúry Košického...

ESENCIA folklóru Košického kraja

Košický kraj na najväčšom folklórnom festivale Východná na Slovensku Folklórny festival Východná...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.