O nás

O nás

Centrum kultúry Košického kraja

je príspevkovou organizáciou zriadenou 1. januára 2021 so sídlom na Hrnčiarskej 9 v Košiciach. 

Súčasťou organizácie s krajskou pôsobnosťou je aj vysunuté pracovisko v Bidovciach pre oblasť Abova, v Moldave nad Bodvou pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň a planetárium v Medzeve a Fábryho dom v Štóse. V správe kultúrnej inštitúcie je Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy na Dargove (Dargovský priesmyk).  

Hlavným poslaním a cieľom činnosti Centra kultúry Košického kraja je poskytovanie poradenských, metodických služieb, realizácia kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom kraji a organizovanie tvorivých aktivít v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti.

Ciele Centra kultúry Košického kraja:

dbať na rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry a jej uchovávanie pre ďalšie generácie

podporovať organizovanie  podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

oživiť  zabudnuté  remeslá a prezentovať aktívnych remeselníkov

podchytiť, rozvíjať talenty  a podporiť  tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov a prezentovať ju prostredníctvom výstav doma aj v zahraničí

spolupracovať  s jednotlivcami a kolektívmi záujmovo-umeleckej činnosti v Košiciach a v obciach a mestách Údolia Bodvy a Rudohoria

podporovať výmenu kultúrnych hodnôt v rámci cezhraničnej spolupráce

Dozveďte sa viac o novinkách Centra kultúry Košického kraja

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.