Obce a mestá

Aktualizované: 28. februára 2021

Obce a mestá

Obce a mestá

Územná pôsobnosť kultúrnych zariadení pre osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Centrum kultúry Košického kraja, Košice

mesto Košice
okres KOŠICE-OKOLIE: Baška, Bukovec, Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky – Včeláre, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hýľov, Chorváty, Janík, Jasov, Kechnec, Komárovce, Malá Ida, Medzev, Milhosť, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Klatov, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce, Peder, Perín – Chým, Poproč, Rešica, Rudník, Seňa, Šemša, Štós, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Veľká Ida, Vyšný Klatov, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov.

okres KOŠICE-OKOLIE: Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hrašovík, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košický Klečenov, Kokšov Bakša, Košické Oľšany, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižná čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rankovce, Rákoš, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Skároš, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec

okres TREBIŠOV: Bačka, Beša, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Budince, Čičarovce, Čierna, Čierna nad Tisou, Čierne Pole, Dobrá, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Krišovská Liesková, Ladmovce, Leles, Maťovské Vojkovce, Malé Raškovce, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Oborín, Poľany, Pribeník, Ptrukša, Rad, Ruská, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojany, Vojka, Zatín, Zemplín.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov

okres TREBIŠOV: Bačka, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Solnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín

okres MICHALOVCE: Beša, Budince, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ptrukša, Ruská, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vojany

Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

okres ROŽŇAVA: Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná.

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Arnutovce, Betlanovce, Bystrany, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Odorín, Olcnava, Oľšavka, Poráč, Rudňany, Slatvina, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce, Vojkovce, Žehra.

okres GELNICA: Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmár, Závadka, Žakarovce.

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Michalovce

okres MICHALOVCE: Bajany, Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Budkovce, Čečehov, Dúbravka, Falkušovce, Hatalov, Hažín, Hnojné, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Kapušianske Kľačany, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, Laškovce, Lesné, Ložín, Lúčky, Malčice, Malé Raškovce, Markovce, Michalovce, Moravany, Nacina Ves, Oreské, Palín, Pavlovce nad Uhom, Petrikovce, Petrovce nad Laborcom, Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Ruská, Senné Slavkovce, Sliepkovce, Staré Strážske, Stretava, Stretavka, Suché, Šamudovce, Trhovište, Trnava pri Laborci, Tušice, Tušická Nová Ves, Vinné, Voľa, Vrbnica, Vysoká nad Uhom, Zalužice, Závadka, Zbudza, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince.

okres SOBRANCE: Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Sobrance, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.