Astronomická činnosť

Aktualizované: 11. januára 2022

Astronomická činnosť

Astronomická činnosť

Astronómiu približujeme verejnosti atraktívnymi formami: pozorovania oblohy, prezentácie v prednáškovej miestnosti (kapacita 80 miest), výklady v Planetárnom parku a v Planetáriu (kapacita 20 miest).  Pripravujeme programy pre rodiny s deťmi, poriadame DOD vo hvezdárni a planetáriu, odborné astronomické výstavy (stála výstava meteoritov), detské astronomické tvorivé dielne. Našimi aktivitami sú i tematické podujatia ku výročiam a významným astronomickým udalostiam, otvorené hodiny fyziky a iných prírodných vied – Veda hrou, Vedecká hračka, hlavolamy, pokusy a experimenty. Realizujeme výjazdy s prenosnými ďalekohľadmi a tvorivými dielňami do škôl, spolupracujeme na podujatiach v rámci  Dni obce a obecných festivalov (je potrebné vopred objednať).

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.