Evidencia kultúry

Aktualizované: 9. marca 2023

Evidencia kultúry

Evidencia kultúry

Evidencia kolektívov a jednotlivcov ZUČ v KSK

Podmienky evidencie kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na území Košického samosprávneho kraja

Z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 189/2015 Z. z. (§ 6 ods. 1 písm. c) ) o kultúrno-osvetovej činnosti, poveril Košický samosprávny kraj (ďalej KSK) dňa 16. 10. 2015 vedením evidencie kolektívov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby Centrum kultúry Košického kraja (ďalej CKKK), rozpočtovú organizáciu s krajskou pôsobnosťou, zriadenú KSK.

CKKK vedie evidenciu na území Košického samosprávneho kraja zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblastiach záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (folklór, hudba, spev, tanec, výtvarníctvo, fotografia, film a divadlo), zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zo zoznamu. Údaje zo zoznamu poskytuje Národnému osvetovému centru v Bratislave, ktoré je poverené vedením centrálneho zoznamu v rámci Slovenska.

Dajte o sebe vedieť

Evidencia poskytuje možnosť organizátorom kultúrnych podujatí priamo osloviť zaevidovaných umelcov, vyzvať ich k spolupráci a využiť ich služby. Zároveň  umožní jednotlivcom a kolektívom prezentovať sa aj v inom kúte Slovenska či v zahraničí. Pre aktérov z rôznych oblastí záujmovo-umeleckej činnosti je tu šanca dozvedieť sa  o rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré organizujú kultúrno-osvetové zariadenia a taktiež zúčastniť sa ich. Evidencia je verejne dostupná, dobrovoľná a bezplatná.

Záujemcovia sa môžu zaevidovať ELEKTRONICKY: https://evidenciakultury.sk/login

Podmienkou evidencie je vlastná emailová adresa. 

Vyplnením formulára súhlasíte s Vašou registráciou pre účely zápisu do zoznamu jednotlivcov či kolektívov a zároveň potvrdzujete, že uvedené údaje o Vašej osobe či kolektíve sú správne a pravdivé.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.