Kultúrno-osvetová činnosť

Aktualizované: 17. mája 2021

Kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetová činnosť

Záujmová umelecká činnosť predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesionálne a vlastné aktivity realizujú  vo svojom voľnom čase. Pre všetkých aktérov v tejto oblasti – jednotlivcov a kolektívy – pripravujeme prehliadky, súťaže, ponúkame školiteľskú činnosť v podobe odborných seminárov či workshopov. Napomáhame k ich umeleckému rastu a zviditeľňujeme ich tvorbu prostredníctvom verejných prezentácií a vystúpení.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.