Kultúrno-osvetová činnosť

Aktualizované: 27. septembra 2021

Kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetová činnosť

Záujmová umelecká činnosť predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú a realizujú  vo svojom voľnom čase. Pre všetkých aktérov, jednotlivcov a kolektívy, pôsobiacich v oblastiach dramatického umenia, umeleckého slova, literatúry, hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia, filmu a fotografie pripravujeme prehliadky, súťaže, ponúkame školiteľskú činnosť v podobe odborných seminárov či workshopov. Napomáhame k ich umeleckému rastu a zviditeľňujeme ich tvorbu prostredníctvom verejných prezentácií a vystúpení.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.