FOTOKONZULTÁCIE I – vzdelávacie podujatie

FOTOKONZULTÁCIE I – vzdelávacie podujatie

FOTOKONZULTÁCIE I – vzdelávacie podujatie

V snahe byť nápomocný fotografom, ktorí sa mali záujem zapojiť do regionálnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021, zorganizovalo Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) podujatie pod názvom FOTOKONZULTÁCIE I. Uskutočnilo sa online formou dňa 19.2. 2021 s odborným lektorom Ing. Igorom Šimkom. Prostredníctvom zdieľanej obrazovky sa prezentovali diela fotografov, ku ktorým sa mohol vyjadriť lektor, ale aj samotný autor. Podujatia sa zúčastnili záujemcovia z Košíc a blízkeho okolia. 

Cieľom metodickej pomoci bolo usmerniť záujemcov pri výbere fotografií na súťaž AMFO, prekonzultovať propozície súťaže, technickú aj umeleckú stránku fotografie, kompozíciu diela, obsah či zaradenie do správnej súťažnej kategórie.  Organizátor podujatia informoval účastníkov o prihlasovaní sa do súťaže cez elektronický formulár Národného osvetového centra, spôsobe organizovania tohoročnej súťaže a výstavy, ktorá má v súčasnosti z dôvodu pandemickej situácie obmedzené možnosti. CKKK pripraví z regionálnej súťaže AMFO 2021 virtuálnu výstavu.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

78. výročie SNP na Dargove   

Oslavy 78. výročia SNP sa uskutočnia pri obnovenom pamätníku na Dargove Pietne...

Voľné pracovné miesto v CKKK – Referent marketingu

Informujeme verejnosť o možnosti a podmienkach prijatia do pracovného pomeru. Centrum kultúry...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.