Postupové súťaže v roku 2021

Postupové súťaže v roku 2021

Postupové súťaže v roku 2021

Postupové súťaže v roku 2021

Postupové súťaže v roku 2021 v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry v Košickom samosprávnom kraji

 Rok 2021 poznačila pandémia aj v oblasti postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej tvorby. Kvôli epidemiologickej situácii sa tento rok nemohli uskutočniť všetky celoštátne či krajské kolá. Umelci zabojovali na podujatiach organizovaných Centrom kultúry Košického kraja (CKKK) a ďalšími kultúrnymi centrami v Rožňave, Trebišove, Spišskej Novej Vsi, Kráľovskom Chlmci aj Michalovciach. Východniari zaznamenali veľké úspechy, na krajských kolách sa umiestnili na popredných miestach a aj na  celoslovenských prehliadkach patrili medzi najlepších.
CKKK realizovalo podujatia v oblasti vizuálneho umenia a ľudového tanca. Súťažná prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení JAZYKOM TANCA 2021 sa konala v júni 2021, súťaž prebehla na základe videonahrávok folklórnych kolektívov. Tie hodnotila odborná porota, ktorá určila víťazov a postupujúcich na 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže. Sólisti tanečníci si musia na svoju príležitosť ešte počkať, ich súťaž ŠAFFOVA OSTROHA presunuli a realizovať by sa mala v priebehu tohto roka.
V oblasti vizuálneho umenia zorganizovalo CKKK v období 9. 6. – 18. 7. 2021 v Košiciach krajské kolo postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Aj vlani sa tešilo veľkému záujmu, keďže do súťaže sa prihlásilo 84 autorov so 194 dielami. Verejnosť si na výstave mohla pozrieť 88 výtvarných diel 66 autorov, ktoré vybrala porota.  Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na 58. ročník celoštátneho kola tejto súťaže do Levíc, odkiaľ si päť najlepších autorov z Košíc odnieslo ocenenia. Kvôli pandémii nebolo možné zorganizovať reprezentačné podujatie v oblasti dramatickej tvorby – krajské kolo súťaže DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE.
,,Nesmierne nás teší fakt, že naše kultúrne centrum je aktívne a činné i v súčasných   podmienkach, ktoré sa často menia. Za to, že sme to aj v roku 2021 zvládli, chcem poďakovať všetkým centrám kultúry aj našim kolegom. tiež umelcom, ktorí sa zapojili do podujatí, ktoré sme pre nich pripravili. Vážime si ich reprezentáciu a výsledky, ktoré dosiahli na krajských a celoštátnych kolách. Srdečne všetkým gratulujeme za dosiahnuté úspechy a prajeme mnoho tvorivých podnetov a síl v ich hodnotných umeleckých aktivitách,” povedal riaditeľ CKKK Michal Kupec.
Umelecké žánre ako spev, hovorené slovo, dramatická tvorba, vizuálne umenie mali v tomto roku zastúpenie na ďalších podujatiach, na ktorých naši umeleckí aktéri v silnej konkurencii vybojovali ocenenia. Všetky výsledky sú zverejnené na  webovej stránke  www.ckkk.sk

 

Prehľad ďalších krajských postupových súťaží v roku 2021, ktorých realizátormi boli kultúrne zariadenia v Košickom kraji

AMFO 2021– krajská súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby sa uskutočnila 17.6.2021 – 16.7.2021, jej organizátorom bolo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi.  49. ročník celoštátnej prehliadky sa konal v Slovenskej národnej knižnici v Martine od 5. 11. do 30. 11. 2021. Fotografi z Košického kraja si z nej odniesli sedem ocenení. Medzi úspešnými autormi boli fotografi z Košíc, z okresu Košice – okolie, zo Spišskej Novej Vsi a z Michaloviec.

Krajskú súťaž a prehliadku dospelých speváckych zborov Košického kraja CANTIAMO INSIENE usporiadalo Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach 4. 9. 2021.
5.ročník celoštátnej súťažnej prehliadky VIVA IL CANTO organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi 15. – 16. 10. 2021.

Organizátorom 25. ročníka krajskej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Košického kraja CINEAMA 2021 bolo 4. 6. 2021 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. 29. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky sa konal od 3. do 5. 9. 2021 v Bardejovských kúpeľoch a uspelo na ňom  sedem filmárov a tri filmové kolektívy Košického kraja z okresov Košice I – IV, Rožňava, Spišská Nová Ves.

DIVADELNÝ TREBIŠOV je krajská súťaž ochotníckych divadelných súborov Košického kraja a jej 23. ročník zorganizovalo Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Podujatie sa konalo 14. 10. 2021 a 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ sa konal 18. – 21. 11. 2021. Na krajskej súťaži získal košický dramatický kolektív návrh na postup do celoslovenského kola.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 – krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v digitálnom priestore, ktorej organizátorom bolo Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň v Michalovciach 4. 10. 2021, mal pokračovanie v 67. ročníku celoštátneho kola od 27. do  30. 10. 2021 prezenčnou formou s online prenosmi pre širokú verejnosť. Na krajskom kole v kategóriách próza a poézia obsadili cenné miesta košickí žiaci základných škôl i študenti stredných škôl.

Krajská súťaž mladých moderátorov do 25 rokov SÁROVA BYSTRICA sa konala prostredníctvom videonahrávok, jej organizátorom bolo od 4. do 8. 11. 2021 Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach.

Ďalšie články:

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...

Festival Košickej župy v rámci Župných dní 2024

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, bolo úspešné v rámci...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.