Abovské folklórne slávnosti

Abovské folklórne slávnosti

Abovské folklórne slávnosti

Abovské folklórne slávnosti

Festival ľudovej kultúry abovského regiónu

9. september 2023, Skároš

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Skároš zrealizovali v sobotu 9. septembra 2023, Abovské folklórne slávnosti – festival prezentujúci umelecké dianie v regióne. 

Podujatie v prírodnom amfiteátri obce prebiehalo v príjemnej rodinnej atmosfére, pre návštevníkov boli  pripravené  hodnotné programy, mimoscénické aktivity.

V programe s názvom GENERÁCIE účinkovali spevácke skupiny a súbory, prezentujúce hudobno-tanečný folklór z okolitých obcí: mužská spevácka skupina Bakšanske parobci (Kokšov-Bakša), Folklórny súbor Kadlubek (Valaliky), spevácke skupiny ocenené na regionálnej súťaži hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka 2023: mužská spevácka skupina Hrabov (Trstené pri Hornáde); Folklórna skupina Kraľovianka (Kráľovce); Folklórna skupina Ozvena (Čaňa). Hlavný  priestor v programe však dostali detské a mládežnícke súbory, ktoré prezentovali nielen  vlastnú  tvorbu, ale aj výsledky spoločného projektu Hudobno-tanečných workshopov pre deti z detských folklórnych súborov z Košického kraja, ako súčasť Systému podpory folklórnych kolektívov Klenoty kraja: Kis Ilosvai (Veľká Ida), Hanička, Viganček, Želiezko, ľudová hudba Abovčaňe (Košice).

V programe MEDAILÓN účinkovali sólistky a folklórne skupiny postupujúce na krajské kolá súťaží Vidiečanova Habovka a Nositelia tradícií: Paradne ňevesti (Valaliky), Pantľička (Košická Belá), Monika Németová, Lucia Jarošíková (Skároš, Margecany). Program uzatvorili sólisti-tanečníci a zástupcovia z folklórnych súborov Borievka, Hornád, Pristaše, Želiezko, Ilosvai, Kadlubek (Košice a okolie) spoločným blokom tancov z nášho regiónu. 

Ako hosť festivalu sa predstavil Mládežnícky folklórny súbor Želiezko s ľudovou hudbou Filipa Žigu, speváčka Klára Geletková a primáš Matej Topoľovský (Košice) a účastníci krajskej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, taktiež z folklórnych kolektívov z Košíc a okolia.

Záverečnou bodkou festivalu bol koncert ľudovej hudby Radoslava Kertisa a speváčok z Folklórneho súboru Borievka (Košice).

Počas festivalu sa návštevníci aktívne zabávali i na „Pľaciku na špivaňe“. Tento priestor ponúkal spoločné tancovanie, spievanie, školičku spevu a tanca, zábavu s divadielkom Haliganda a s drevenými hračkami. V rámci sprievodných programov nechýbali remeselné tvorivé dielne: drôtikárstvo, plstenie a tkanie, ochutnávky domácich gastronomických špecialít.

Pripravené boli ukážky tradičného odevu z okolia, autor publikácie Boje na Dargove sprostredkoval  zaujímavé informácie o týchto významných udalostiach.  

„Ďakujeme realizátorom, účinkujúcim a návštevníkom za vytvorenie výbornej atmosféry. Ukážky folklórneho bohatstva a chutí jednotlivých obcí v pripravených programoch a sprievodných podujatiach nás umelecky aj ľudsky obohatili. Verím, že sa stretneme nie len v Skároši, ale na všetkých pripravovaných podujatiach nášho Centra kultúry,” vyslovil pozvanie Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja.

Za fotografie ďakujeme: Kama Dizajn.

Podujatie z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.