Ako vidím Rudohorie

Ako vidím Rudohorie

Ako vidím Rudohorie

Ako vidím Rudohorie

VYHLÁSENIE 1. ROČNÍKA VÝTVARNO – LITERÁRNEJ SÚŤAŽE A SÚŤAŽE KRÁTKYCH FILMOV „AKO VIDÍM RUDOHORIE“

V rámci propagácie územia MAS RUDOHORIE, o.z. vyhlasuje 1. Ročník výtvarno – literárnej súťaže a súťaže krátkych filmov s názvom „Ako vidím Rudohorie“ .

Súťaž je určená deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl na území MAS RUDOHORIE, o.z..

Súťažné kategórie:

I. deti MŠ 1 – 2. ročník
II. deti MŠ 3 – 4. ročník
III. žiaci prvého stupňa ZŠ 1 – 3. ročník 
IV. žiaci 4 – 6. ročníka ZŠ
V. žiaci druhého stupňa ZŠ 7-9. ročník 
VI. žiaci 1 – 4. ročníka ZUŠ
VII. žiaci 5 – 8. ročníka ZUŠ

Podmienky súťaže:

Akákoľvek výtvarná technika bez obmedzení. Rozsah literárnych prác max. 5 strán, dĺžka filmov max. 5 minút.
Termín uzávierky súťaže: 11.6.2021

Spôsob doručenia:

Poštou alebo osobne na adresu:

Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev alebo
MAS RUDOHORIE, o.z., Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev

Označenie práce:
Vek autora, súťažná kategória, meno a priezvisko autora, názov a adresa školy, ktorú autor navštevuje, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo).

Dňa 28.6.2021 budú víťazi, zástupcovia zúčastnených škôl a obcí pozvaní na vyhlásenie výsledkov aodovzdanie cien víťazom, ktoré bude spojené so slávnostným otvorením výstavy, kde budú vystavené práce všetkých zúčastnených žiakov. V rámci toho budú premietané víťazné krátke filmy.

Súbory na stiahnutie:

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.