Dana Košková – obrazy

Dana Košková – obrazy

Dana Košková – obrazy

Dana Košková – obrazy

DANA KOŠKOVÁ predstaví svoju tvorbu v Košiciach

UMENIE V ČITÁRNI – pod týmto názvom prezentuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s Verejnou knižnicou J. Bocatia v Košiciach (VKJB) už niekoľko rokov výtvarnú tvorbu talentovaných neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z Košického kraja.
Prvá výstava v roku 2024 v priestoroch čitárne VKJB patrí výtvarníčke Dane Koškovej, ktorá žije v Spišskej Novej Vsi. Kresleniu a maľovaniu sa venuje už od detstva, kedy začala navštevovať ľudovú školu umenia – výtvarný odbor. Študovala na Strednej priemyselnej škole drevárskej, odbor s výtvarným zameraním Konštrukcia a tvorba nábytku. Po skončení školy v roku 1989 nenašla miesto v odbore, preto pracovala istý čas ako maliarka porcelánu, neskôr nastúpila do reklamnej agentúry, kde sa uplatnila ako grafik. Tejto profesii zastala verná až dodnes.

Umenie jej po ukončení štúdií zostalo ako „koníček“. Spočiatku sa venovala základom olejomaľby a kresbe. Starostlivosť o rodinu sa však na dlhší čas stali jej prioritou a tak aj jej záujmy ustúpili do úzadia. Neskôr sa opäť vracia k výtvarnej tvorbe a stáva sa členkou klubu výtvarníkov ART klub, ktoré vykonávalo svoju činnosť v rámci Spišského osvetového strediska, dnes Spišského kultúrneho centra a knižnice. Vo výtvarnom umení jej boli vzorom starší, skúsenejší „neprofesionálni výtvarníci“ ako napríklad Emil Cvengroš, Jaroslav Neupauer či Ladislav Vikartovský, ale aj odborní lektori z rôznych umeleckých stredných či vysokých škôl, s ktorými sa stretávala na rôznych workshopoch a podujatiach. Autorka sa pravidelne zúčastňuje plenérov v Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Nitre, na Morave aj v Poľsku. Výstupom týchto aktivít sú spoločné výstavy. Viackrát vystavovala svoje diela aj na krajskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta.

Dana Košková sa venuje rôznym výtvarným technikám, najmä akrylu, olejomaľbe, suchému pastelu, tušu, akvarelu ale aj kombinovaným technikám. Jej obľúbenými námetmi sú krajiny, portréty a zátišia. V olejomaľbe sa snaží o realistické zobrazenie reality, v akryle sa jej páči možnosť experimentovať a vytvárať rôzne efekty, akvarel jej zas umožňuje vyjadriť jemnosť a atmosféru. Použitie suchého pastelu v tvorbe je pre ňu ideálnym médiom na rýchle skice a tuš používa na kresby so zvýraznením čiernej kontúry.

Výstava v čitárni Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach ponúka návštevníkom výber z autorkinej tvorby z posledného obdobia. Záujemcovia si ju môžu pozrieť v termíne od 17.1.- 8.4.2024.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.