KLENOTY KRAJA

KLENOTY KRAJA

KLENOTY KRAJA

KLENOTY KRAJA

Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja

Termín: 27. apríl 2024 (sobota)

Miesto: Rožňava, Divadlo ACTORES

Program:

15,00 hod. – začiatok súťažnej prehliadky

Folklórne súbory: Borievka (Košice), Borostyán Senior (Drnava), Čarnica (Košice), Haviar (Rožňava), Ilosvai, Ilosvai Aszú (Veľká Ida), Jahodná (Košice), Komócsa (Veľké Kapušany), Zemplín (Michalovce) a Želiezko (Košice), Ľudová hudba Mateja Topoľovského a Sergő Zenekar z Maďarska

19,00 hod. – odovzdávanie ocenení pre folklórne súbory

19,30 hod. – Tanečný dom s ľudovými hudbami 

Symbolické vstupné 3€ / celý deň

Súčasťou aprílového štartu Župných dní bude aj Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja „KLENOTY KRAJA“, 27. apríla 2024, v Divadle Actores v Rožňave. 

Centrum kultúry Košického kraja a Košický samosprávny kraj vyhlásili druhý ročník tejto prehliadky v rámci krajského rozvojového programu „Systém podpory folklórnych kolektívov Košického kraja – KLENOTY KRAJA“. Aj v tomto je Košický kraj výnimočný. Jediný z krajov systematicky rieši podporu folklórnych kolektívov (dospelých, mládežníckych i detských). 

„Chceme tak podporiť tých, ktorých záujmom je uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva a ktorí takto predstavujú dôležité komunity našich regiónov. Záujem mladých ľudí o tradičné hodnoty a kultúru je jednou z našich priorít,“ doplnil predseda Košického kraja, Rastislav Trnka.

Systém podpory je nástrojom na zlepšovanie činnosti súborov, zvyšovanie umeleckej úrovne ich tvorby, získavanie odborných vedomostí v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov. Správnym nastavením sa zabezpečí nielen zvyšovanie umeleckej úrovne folklórnych kolektívov v Košickom kraji, ale aj adekvátna reprezentácia a propagácia kultúrneho dedičstva regiónov kraja.

Výkony súborov na súťažnej prehliadke bude hodnotiť odborná porota, ktorá pridelí ocenenia v jednotlivých kategóriách. Na základe umiestnenia získajú folklórne súbory cielenú metodickú pomoc podľa potrieb daného kolektívu. Členom odbornej poroty bude aj režisér, ktorý bude pripravovať Galaprogram Festivalu tradičnej kultúry ESENCIA, plánovaný na 18. – 19. október 2024 v Kunsthalle v Košiciach, súčasťou ktorého budú aj najlepšie umiestnené súbory zo súťažnej prehliadky.  

„Tešiť sa môžeme na vyše 400 účinkujúcich, ktorí sa zúčastnia súťažnej prehliadky „Klenoty kraja“ v Divadle Actores v Rožňave. Vytvárať priestor a príležitosti na prezentáciu, stretnutia, získavanie nových hudobno-tanečných zručnostípodporovať talenty je pre naše Centrum kultúry nesmierne dôležitá úloha,“ podotkol Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja.

Propozície ↘︎

Ďalšie informácie o Systéme podpory folklórnych kolektívov KLENOTY KRAJA: 

https://www.ckkk.sk/centrum-kultury-kosickeho-kraja/oblasti/tradicna-ludova-kultura/klenoty-kraja/

Tešíme sa na všetky folklórne súbory a talenty z Košického kraja. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.