Aktualizované: 27. marca 2024

Klenoty Kraja 2024

Systém podpory folklórnych kolektívov Košického kraja

Od roku 2019 Košický samosprávny kraj cielene podporuje rozvoj folklóru na území Košického kraja. Zastrešuje to Centrum kultúry Košického kraja, krajské zariadenie pre kultúrno-osvetovú činnosť a v oblasti metodiky pod neho spadá sieť osvetových organizácií a kultúrnych centier v regiónoch.

Centrum kultúry Košického kraja v roku 2022 odštartovalo krajský rozvojový program „Systém podpory folklórnych kolektívov Košického kraja – KLENOTY KRAJA“.

Zámerom programu je systematické riešenie podpory folklórnych kolektívov. V kraji je vyše 300 folklórnych kolektívov – dospelých, detských, mládežníckych i folklórnych skupín, ktoré pôsobia na tomto území. 

Hlavné ciele programu:

  1. Zvyšovanie kvality folklórnych kolektívov na území Košického kraja, aktivizovanie mladej generácie na spoluprácu s nositeľmi tradičnej kultúry (medzigeneračné prenášanie, zachovávanie kontinuity a princípov tradovania kultúrneho dedičstva) 
  2. Objavovanie talentov z radov folklórnych kolektívov a ich ďalší rozvoj
  3. Popularizácia folklórnych kolektívov Košického kraja

Vytvorenie systematického riešenia podpory folklórnych kolektívov je jedným z východiskových bodov Koncepcie rozvoja kultúry na roky 2020 – 2025 (2030).

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/koncepcia-rozvoja-kultury-kosickom-samospravnom-kraji-2020-2025-2030.html

Správnym nastavením systému zabezpečíme zvyšovanie umeleckej úrovne folklórnych kolektívov v Košickom kraji, k tomu prislúchajúcu adekvátnu reprezentáciu a propagáciu kultúrneho bohatstva jednotlivých regiónov Košického samosprávneho kraja (Abov, Gemer, Spiš, Zemplín). 

Aktivity v roku 2022:

Podpora sa zameriavala na dospelé folklórne kolektívy a vyvrcholila pilotným ročníkom súťažnej prehliadky dospelých folklórnych súborov Košického kraja – Klenoty kraja.

Viac informácií:

https://www.zupnednikosickehokraja.sk/klenoty-kraja/

Aktivity v roku 2023:

V roku 2023 sa podpora sústreďuje na detské folklórne kolektívy v nasledujúcich formách:

  • podpora kolektívov prostredníctvom súťažných prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom
  • poskytovaním široko obsiahlej metodickej podpory – hudobno-tanečné workshopy mladých sólistov:

Link na prihlasovanie: https://airtable.com/shrolBtQtJ5NEh728

Výnimočnosťou tohto roka je aj účasť na Folklórnom festivale Východná, kde sa programom „Esencia folklóru Košického kraja“ predstavili folklórne kolektívy KSK:

V roku 2023 prebiehajú metodické stretnutia aj pre dospelé folklórne súbory, ktoré sa zapojili do Systému podpory folklórnych kolektívov Košického kraja v roku 2022.

Aktivity v roku 2024:

Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Centrum kultúry Košického kraja.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.