Klenoty kraja – Systém podpory folklórnych súborov

Klenoty kraja – Systém podpory folklórnych súborov

Klenoty kraja – Systém podpory folklórnych súborov

Klenoty kraja – Systém podpory folklórnych súborov

Systém podpory je komplexným motivačným nástrojom na zlepšovanie činnosti folklórnych súborov pôsobiacich v Košickom kraji. Jeho zámerom je zvýšenie ich umelecko-interpretačnej úrovne. Pomôže znovu uviesť do aktívnej činnosti folklórne kolektívy a bude motiváciou k ich ďalšiemu rozvoju.

V neposlednom rade rozvinie sieťovanie medzi kolektívmi (výmena skúseností, vzájomná spolupráca) a podporí budovanie komunít, čoho výsledkom je udržanie a rozširovanie aktívnej členskej základne v súboroch.

Prehliadka sa uskutoční 21.5.2022 v Divadle Grand v Košiciach.

Jednoznačným prínosom podujatia je systematická metodická pomoc formou školení, formou workshopov, ktorá bude nastavená priamo podľa potrieb zúčastnených folklórnych súborov. Nástrojmi motivácie pre folklórne súbory sú teda metodické prostriedky, ale aj finančné prostriedky. Priame finančné prostriedky budú pridelené konkrétnemu kolektívu podľa odporúčaní odbornej poroty, ktorá ohodnotí pripravený programový blok, ale aj celkovú činnosť folklórneho súboru prostredníctvom jeho tzv. profilovej karty kolektívu (profilová karta je podmienkou účasti folklórneho súboru na podujatí – viď propozície). Motivačné nástroje sú odstupňované podľa umiestnenia v jednotlivých kategóriách (A,B,C). Externá metodická pomoc bude nastavená podľa odporúčania poroty na konkrétnu oblasť (napr. mužské/ženské tance, spev, dramaturgia a i.).

V ďalšej etape bude systém podpory zameraný aj na ostatné kolektívy pôsobiace v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Uzávierka prihlášok je 18. apríla 2022.
V odkazoch pod textom uvádzame link pre prihlasovanie, podmienky pre účasť folklórnych súborov a propozície.

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.